محصولات صنایع بانک و بیمه

محصولات گروه آرک در ارتباط با صنعت بانک و بیمه محصولات و راهکارهای خاصی را در حوزه های مختلف ایجاد نموده است. این محصولات در راستای اجرای موفق این سیستمها دربانکها و موسسات مالی مختلف و توسعه منطقی آنها و نیز تولید محصولات جدید در هر حوزه ایجاد و بهینه گردیده است.

محصولات گروه آرک در این حوزه به همراه راهکارهای استقرار ارائه شده، نظام ساخت یافته مطمئن و کاملی را برای مدیریت اطلاعات در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین بیمه ها ایجاد نموده است. اصل یکپارچگی سیستمها و اطلاعات در کنار تمرکز بر تامین نیازهای خاص این گروه از مشتریان، ویژگی برتر و متمایز محصولات گروه آرک در این حوزه می باشد.


حوزه مالی                    حوزه پشتیبانی                    حوزه منابع انسانی                    حوزه سازمان الکترونیک

  حسابداری مالی                        خرید / تدارکات داخل                           پرسنلی و کارگزینی                                  گردش عملیات داخلی

  مدیریت دریافت و پرداخت            انبار                                                   ارزشیابی و صدور احکام                             دبیرخانه الکترونیک

  حسابداری انبار                          اموال و استهلاکات                             حقوق و دستمزد                                        مدیریت داخلی

  صورتهای اساسی مالی             مدیریت ترابری(نقلیه)                         وام و تسهیلات                                           برنامه کاری

                                                   بارکدینگ                                            آموزش                                                       پرونده من (Self Check)

                                                                                                            رفاه                                                            مدیریت جلسات

                                                                                                                                                                              درخواست صدور دسته چک

                                                                                                                                                                              مدیریت منابع شعب

     

توضیحات بیشتر درباره راهکارهای جامع صنایع "بانک و بیمه" ...