سیستم باركدینگ

پیش نياز: انبار مقداری

منافع و مزایا: افزایش سرعت ثبت اطلاعات ورود و خروج و انبارگردانی با استفاده از دستگاههای PDA، افزایش بسیار بالای دقت در ثبت اطلاعات و جلوگیری از بروز هرگونه خطای انسانی، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات کالا،  سهولت در تشخیص دقیق کالاها هنگام ورود و خروج و انبارگردانی، سهولت در شمارش کالا

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، ارتباط با انواع دستگاهها بارکدخوان، امکان نگهداری بارکد قدیم و جدید

هدف:ایجاد سهولت و دقت در تشخیص و شمارش کالا در هنگام ورود و خروج به انبار و نیز انبارگردانی، کاهش هزینه های ثبت و نگهداری اطلاعات کالا


معرفی: با توجه به اینكه میزان آگاهی و دانش كاربران در استفاده از نرم افزارها بالاتر رفته و نیاز آنها به استفاده از امكانات قوی تر و جدیدتر بیشتر گردیده و نیز جهت كنترل هر چه سریعتر و دقیق تر بر عملیات و حذف عملیات دستی در این زمینه، شركت آرك سیستم فوق را طراحی نموده تا بواسطه آن اطلاعات را به صورت كاملا به روز در اختیار داشته و بدون ثبت عملیات ورود و خروج كالا به صورت دستی یا مكانیزه/دستی، و صرفاً با استفاده از دستگاههای الكترونیك بتوان گزارشات مورد نظر را استخراج نمود. استفاده از این امكانات درصد خطاهای انسانی را بسیار كم نموده و دقت عملیات و نیز سرعت آن را به شدت بالا می برد.


¾¾در دسته: حوزه تولید