سازمان الکترونیک - گردش عملیات داخلی


این بخش، یکی از زیر سیستمهای این مجموعه بوده که در آن عملیات داخلی سازمان به صورت الکترونیک انجام می پذیرد. سرعت و قابلیت پی گیری به همراه حذف کاغذ و رفت و آمد درون سازمانی زائد، به بالا رفتن بهره وری سازمانی و کاهش هزینه کمک شایانی می نماید. این بخش در عین کارایی و انجام عملیات حرفه ای، بسیار کاربر پسند طراحی گردیده و ارتباط کاربر با این بخش به راحتی برقرار می گردد. از آنجایی که  امکانات مختلف این بخش نقش مهمی در انجام الکترونیک امور روزمره در سازمان رادارد، لذا تاکید بر کارایی هرچه بیشتر آن و ارتباط هرچه قوی تر با کاربر، در دستور کار اصلی گروه آرک قرار گرفته است.
نکته ی قابل توجه در این بخش اینکه، برای هر یک از فرمها و درخواسته، امکان ایجاد گردش کار (Work Flow) موجود بوده و هر سازمان بسته به ماهیت و نحوه کار، می تواند گردش کار خود را تعیین نماید.


برخی امکانات این بخش شامل موارد زیر می باشد:

 مکاتبات داخلی(پیامهای ارسالی، دریافتی و لیست پیش نویس پیامها)

 کارتابل (کارتابل پی گیری، کارتابل الکترونیک)

درخواستها (درخواست مرخصی، درخواست ماموریت، درخواست وام، درخواست کالا و امکان ایجاد فرم درخواست جدید)

اخبار(ایجاد و دسته بندی اخبار)

دفترچه تلفن (فردی و گروهی)

برچسب  یادداشت (Sticky Note)

امکانات جانبی (یادداشت من، پیوندهای من، تقویم، لیستهای دلخواه من و ...)