آموزش

پیش نياز: سیستم پرسنلی و کارگزینی

منافع و مزایا: رشد و ارتقاء سطح آموزشی سرمایه انسانی در جهت اهداف مشخص سازمان، ایجاد انگیزه و روحیه پیشرفت و رشد در مجموعه، تسریع در دسترسی به اهداف تعیین شده با بالا بردن هدفمند و برنامه ریزی شده دانایی سازمان

ویژگیها:  كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، پارامتریک بودن بالای سیستم، تامین شرایط استاندارد برای مدیریت آموزش در سازمان

هدف: برنامه ریزی دوره های آموزشی و برگزاری منظم دوره ها، بهره مندی سرمایه انسانی سازمان از دوره های آموزشی ضروری و مورد نیاز در جهت اهداف سازمان، مدیریت برگزاری دوره ها و بهبود مستمر وضعیت آنها   

معرفی: سیستم آموزش یکی از سیستمهای حوزه منابع انسانی است که در آن امکان برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان ها و اجرای منظم این برنامه ها هدف قرار داده شده است. یکپارچگی این سیستم با سایر سیستمهای حوزه منابع انسانی آرک کاهش چشمگیر در ثبت اطلاعات موازی و غیر ضروری و افزایش دقت را به همراه دارد. این سیستم در عصر حاضر که دانایی به عنوان قدرت اصلی سازمانها به حساب می آید، می تواند تاثیر مشهود و بزرگی در اصلاح مسیر پیشرفت سازمانها بوجود آورد.


¾¾

¾¾