صورتهای اساسی مالی

پیش نياز: حسابداری مالی

منافع و مزایا: سهولت در تهیه و تنظیم ۴ صورت اساسی مالی بعلاوه یادداشتهای همراه، بالا رفتن دقت در تهیه اسناد استاندراد،  همخوانی و تطبیق دقیق یادداشتها و صورتهای مالی و کنترل هوشمند در این زمینه، کاهش هزینه و استرس و افزایش سرعت عمل در تامین گزارشات مورد نظر

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، یکپارچگی با سیستم حسابداری مالی آرک و استخراج اتوماتیک اطلاعات

هدف: ارائه صورتهای اساسی مالی چهارگانه و یادداشتهای همراه به صورت یکپارچه با سیستم حسابداری مالی، با رفتن سرعت و دقت در تهیه صورتهای فوق

معرفی:صورت های مالی اساسی منعکس‌کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک دوره مالی می باشد و در واقع ویترین آن شرکت محسوب گردیده و رسالت آن افزایش دقت و سرعت در گزارشات و همچنین صحت اطلاعات و اتکا به آنها می باشد.زیر سیستم صورت های مالی گروه آرک پس از مطالعات زياد ، بررسي محصولات مشابه ، بهره مندي از تكنولوژي روز و نظر مشاوران مجرب فرصت مناسبي را براي تحقق اهداف فوق فراهم نموده است. امکان تعریف صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان جامع و گردش وجوه نقد به روش مستقیم) طبق استاندارد شماره یک و دو حسابداری و نیز دریافت مقادیر هر یک از اطلاعات ریالی از سیستم یکپارچه آرك از جمله امکانات این نرم افزار می باشد. 


¾¾