شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

شرکت جوپار به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای خصوصی حمل و نقل ریلی با بیش از ۴۸۰ نفر پرسنل مشغول فعالیت بوده و از سال ۸۲ از سیستمهای جامع آرک استفاده و به مرور زمان سیستمهای خود را توسعه داده است. با توجه به تعداد مراکز این مجموعه، محصولات آرک، یکپارچگی اطلاعاتی قدرتمندی را بین این مراکز بوجود آورده است.

احمدرضا کوهشاری                           
معاون اقتصادی و پشتیبانی شرکتهای قطارهای مسافری و باری جوپارنام سازمان: شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

 

تعداد پرسنل: ۴۰۰ نفر

   

سیستمهای مورد استفاده حسابداری مالی، انبار مقداری، حسابداری انبار، اموال و استهلاکات، پرسنلی و کارگزینی، حقوق و دستمزد، سازمان الکترونیک آرک (شامل زیر بخشهای: گردش عملیات داخلی، دبیرخانه الکترونیک، کارتابل مرخصی و ماموریت)

 

سال استقرار: ۱۳۸۹

 

تعداد کاربران: ۴۰نفرمعرفی:
شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار (سهامی خاص) در راستای سياست خصوصی سازی در راه آهن جمهوری اسلامی ايران بعنوان اولین شرکت بخش خصوصی در كشور فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در زمينه جابجایی ريلی مسافری و باری آغاز نموده است. اینک شركت قطارهای مسافری و باری جوپار با احراز شرايط و كسب مجوز لازم و عضويت در اتحاديه بين المللی راه آهن های جهانUIC  قدم در راه توسعه خدمات خود در حوزه مربوطه حمل و نقل مسافری و باری ريلی داخلی و بين المللی نهاده است.


چگونگی اجرای پروژه و روند پیشرفت:

با توجه به اینکه شرکت جوپار در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز نموده و از همان ابتدا راهکارهای گروه آرک را برای دستیابی و مدیریت اطلاعات خود برگزید، لذا توسعه سیستمهای خود را به مرور زمان و بر اساس رشد سازمانی در برنامه کاری قرار داد. به گونه ای که در سال ۱۳۸۲ سیستمهای حوزه منابع انسانی، در سال ۱۳۸۵ سیستمهای حوزه مالی، در سال ۱۳۸۸ سیستم انبار و حسابداری انبار، در سال ۱۳۸۹ سیستم اموال و استهلاکات و در سال ۱۳۹۰ سازمان الکترونیک آرک را به ابزارهای مدیریت اطلاعات خود اضافه نموده و آنها را تکمیل تر نمود.


پیچیدگی های پروژه:

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به عنوان اولین شرکت خصوصی در حوزه حمل و نقل مسافری و باری موفق به اخذ مجوز فعالیت گردید. با توجه به اینکه پیش از این موارد مشابهی در این حوزه از فعالیت در کشور موجود نبود، لذا نیاز به اطلاعات تخصصی و نحوه نگهداری آن بر اساس تجربه اجرا و در طول زمان برای سازمان جوپار مشخص تر می گردید. امکان فراهم نمودن محیط و شرایط تامین نیازهایی که در طول زمان افزایش می یافت، با استفاده از ابزار کارآمد و قدرتمند آرک محقق گردید.


وضعیت حال حاضر:

شرکت قطارهای مسافربری و باری جوپار سیستمهای مورد نیاز خود را به تدریج و در طول زمان از گروه آرک تامین نمود و در سال ۱۳۹۰ نیز سیستم جامع سازمان الکترونیک آرک را به سیستمهای موجود خود اضافه نموده و سازمان خود را به عنوان یک سازمان با دفاتر مختلف در موقعیتهای جغرافیایی متفاوت به سازمانهای بدون کاغذ و سریع ملحق نمود.