سیستم اموال (دارایی های ثابت و استهلاكات)

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: کمک به مدیریت سریع و صحیح اموال و داراییها، مدیریت یکپارچه کالا در ارتباط مستقیم با سیستم انبار، سرعت در شناسایی و مکان اموال با بهره گیری از تکنولوژی بارکد و یا RFID

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت بهای تمام شده اموال و جزئی ترین اطلاعات ریالی و گردش اموال

هدف: مدیریت اطلاعات مربوط به اموال و تهیه گزارش‌های مدیریتی و قانونی از اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای قانون ارائه شده 


معرفی: این سیستم به منظور كنترل دارایی های ثابت، دادن شماره سریال به اموال و نیز محاسبه اتوماتیك استهلاكات طراحی شده و با سیستم حسابدارى مالی آرك مرتبط می باشد. در این سیستم امكانات بسیار دقیق و نكات بسیار ریز در ثبت اموال و محاسبه استهلاك لحاظ گردیده كه نیازهای مجموعه های كوچك و بزرگ را به راحتی پوشش می دهد.


¾¾

¾¾