سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری

سیستمهای موضوع قرارداد مکانیزاسیون فی مابین راه اندازی شده و به صورت یکپارچه و به روز در حال کار می باشد و این سازمان تا این لحظه مشکل خاصی چه در زمینه فنی و یا اجرایی در سیستم های فوق ملاحضه ننموده است. همچنین این سازمان از ساختار طراحی و فنی نرم افزارها و نیز نحوه استقرار و اجرای سیستمهای فوق رضایت دارد.


مهرداد دفاعی                             
معاون مالی                              

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران


نام سازمان: سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری تهران

 

تعداد پرسنل: ۵۰۰ نفر

   

سیستمهای مورد استفاده حسابداری مالی، صندوق و خزانه داری، انبار مقداری، حسابداری انبار، اموال و استهلاکات، پرسنلی و کارگزینی، حقوق و دستمزد، فروش، حسابداری فروش، قراردادهای فروش، خرید/تدارکات داخل، بودجه و اعتبارات، کنترل کیفیت

 

سال استقرار: ۱۳۸۳

 

تعداد کاربران: ۴۰ نفرمعرفی:
سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران، یکی از زیر مجموعه های شهرداری تهران بوده که مسوولیت اصلی آن ارائه خدمات رایانه ای اعم از نرم افزاری و یا سخت افزاری به موسسات و شرکتهای زیر مجموعه این نهاد بزرگ می باشد. این سازمان متشکل از کارشناسان متخصص حوزه IT بوده و خود ارائه دهنده راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز زیر مجموعه های شهرداری تهران است. در این مجموعه بیش از ۵۰۰ متخصص IT مشغول فعالیت بوده که این سازمان را در زمره متخصصین این صنعت معرفی می نماید.


چگونگی استقرار پروژه:

اجرای پروژه در این سازمان بسیار حساس بوده و تامین نیازهای سازمان در اولویت کاری گروه آرک قرار داشت. لذا در مرحله اول کلیه سیستمها استقرار یافته و در مرحله بعدی نیازهای جدید سازمان که بر اساس ساختار مجموعه شکل گرفته بود شناسایی و پس از بررسی های لازم این نیازها در قالب امکانات جدید، فرایندهای جدید و یا زیر سیستمهای مورد نیاز اجرا و در سازمان راه اندازی گردید.


پیچیدگی های پروژه:

با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران خود به عنوان یک سازمان بزرگ در زمینه دانش و فناوری کامپیوتری به شمار می رود، لذا توقعات و انتظارات این مجموعه از نرم افزار و توانمندیهای آن یک نگاه تخصصی بوده و طبعا جلب رضایت چنین سازمانی در این رابطه آسان به نظر نمی رسید. سازمانی که خود متولی فناوری اطلاعات در یکی از بزرگترین نهادهای کشور می باشد، نگاه متفاوت تر و دقیق تری به اجرای پروژه داشت. گرچه نیازهای خاص این سازمان بزرگ که در تمامی حوزه های سیستمی نمایان بود، پیچیدگی کار را دوچندان می نمود لکن گروه آرک با انعطاف پذیری مناسب و عملکرد کاملا حرفه ای موفق به اجرای این پروژه مهم گردید و سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی را در این سازمان طی دهه اخیر برقرار نموده است.


وضعیت حال حاضر:

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدمات کامپیوتری بزرگ در کشور، از سال ۱۳۸۳ با تهیه ۱۲ نرم افزار از محصولات گروه آرک، اقدام به یکپارچه سازی اطلاعات خود در سطح سازمان نمود. با توجه به ساختار خاص و نیازهای ویژه این سازمان، برخی فرایندها بصورت خاص برای این سازمان در طول زمان ایجاد و راه اندازی گردید. سیستمهای گروه آرک علاوه بر قابلیتها و توانمندیهای حرفه ای خود، به گونه ای در این سازمان استقرار یافته است که طی ۹ سال استفاده این سازمان، کماکان نیازهای اطلاعاتی متعدد مجموعه را به راحتی پاسخگو می باشد.