سیستم خرید (تداركات داخل)

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: صرفه جویی در هزینه و کمک به مدیران جهت فرآیند خرید، ایجاد سهولت در تصمیم گیری با بهره گیری از مکانیزم هوشمند ارائه بهترین پیشنهاد برای خرید و انتخاب تامین کننده، کاهش هزینه های نگهداری و مدیریت پروسه خرید به صورت Paperless و ایجاد کارتابل الکترونیک برای افراد درگیر با پروسه خرید، صرفه جویی در منابع سازمان با امکان برنامه ریزی درخواستها و خرید به موقع

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت درخواست، استعلام، قرارداد و مناقصه

هدف: مدیریت و تسهیل در پروسه خرید از مرحله درخواست تا تحویل کالا به انبار، کنترل همه درخواستها به صورت Paperless به منظور افزایش سرعت و دقت در خرید، گزارش از اطلاعات ثبت شده در فرایند خرید

معرفی: با توجه به اهمیت كنترل خرید و نگهداری منابع خرید و در نهایت دستیابی به بهترین كالا با مناسب ترین قیمت و نیز كنترل تنخواه گردان كارپردازان و ثبت كلیه مراحل خرید تا زمان تحویل به انبار، سیستمی طراحی گردیده كه ضمن ایجاد كنترل های فوق، به عنوان یك بانك اطلاعاتی جامع و مشاور خرید می تواند راهگشای این امور باشد. این سیستم عملیات خرید را با دو روش خرید عادی و خرید قراردادی یا انبوه، كنترل نموده و مسائلی از قبیل كمیسیون ها، حدود خرید و .... در این سیستم پیش بینی گردیده است. همچنین سیستم فوق به صورت كاملا عملیاتی، PaperLess می باشد.


¾¾

¾¾