موسسه مالی و اعتباری فرشتگان

"موسسه مالی و اعتباری فرشتگان موفق گردید تا با کمک خداوند متعال و یاری همکاران گرامی در گروه آرک، استقرار سیستمهای حوزه منابع انسانی از جمله پرسنلی و کارگزینی، وام و تسهیلات، حقوق و دستمزد و نیز سیستم های حوزه پشتیبانی از جمله سیستم انبار و حسابداری انبار از مجموعه سیستم های جامع خریداری شده از گروه آرک را با موفقیت به انجام رساند. لذا بدینوسیله از همکاران گروه آرک در رسیدن به این هدف تشکر نموده و تلاشها برای استقرار سایر سیستمهای تکمیلی ادامه خواهد داشت."

ذکریا متحمل                           

مدیر امور شعب موسسه مالی و اعتباری فرشتگان


نام سازمان:  موسسه مالی و اعتباری فرشتگان

 

تعداد پرسنل: ۱۶۰۰ نفر

   

سیستمهای مورد استفاده:حسابداری مالی، دریافت و پرداخت، انبار مقداری، حسابداری انبار، اموال و استهلاکات، پرسنلی و کارگزینی، حقوق و دستمزد، ارزشیابی و صدور احکام، وام و تسهیلات کارکنان، خرید و تدارکات داخل، سازمان الکترونیک آرک (شامل زیر بخشهای: گردش عملیات داخلی، دبیرخانه الکترونیک، پرونده من، مدیریت درخواستها، Offline)

 

سال استقرار: ۱۳۹۱

 

تعداد کاربران: ۱۵۰۰نفرمعرفی:
مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان با هدف توسعه اقتصادی کشور و کسب سود برای سرمایه­ گذاران  خود و با ارائه خدمات نوین بانکی در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ شروع به کار نمود. در اواخر سال ۱۳۸۹ فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی جزو ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داد و سپس ۴ تعاونی اعتباری دیگر به نامهای امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین را در خود ادغام نمود .

مدیران مؤسسه برای تحقق اهداف از پیش تعیین­ شده برآنند تا با بکارگیری روشهای جدید فناوری، فعالیت خود را با استفاده از تمام پارامترهای مؤثر موجود در ابعاد کمی و کیفی گسترش داده و در حال حاضر نیز با بهره مندی از تجارب و توانمندی بیش از ۲۵۰ نفر از مدیران کارآمد و بازنشتگان شبکه بانکی کشور ، به عنوان مشاورین و مدیران شعب و نیز بیش از ۱۶۰۰ نفر پرسنل تحصیل کرده و آموزش دیده تحت نظر بانک مرکزی و با ۲۲۰ شعبه فعال در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.


اهداف اجرای پروژه:

با رشد و توسعه موسسه فرشتگان، نیاز به ایجاد ساختار استاندارد و منسجم اطلاعاتی و مدیریتی برای حرکت به سوی ایجاد یک موسسه مالی و پولی مستحکم، توانمند، و با گسترش سریع و پایدار ایجاد گردید و در این راستا با توجه به تجربیات ارزشمند گروه آرک در استقرار سیستمهای یکپارچه ستادی بانکی، قرارداد استقرار نظام اطلاعاتی جامع در این سازمان با گروه آرک منعقد گردید.


چالشهای پیش روی این صنعت:
بانکها و موسسات مالی و اعتباری حسب ماهیت و ذات خود به اطلاعات نه فقط به عنوان در اختیار گرفتن و تصمیم بر مبنای آن، بلکه به عنوان یکی از الزامات و ابزارهای اساسی، ضروری، دقیق و بسیار مهم نگاه کرده و با توجه به اهمیت موضوع، راهکارهای مطمئن و تست شده ای را دنبال می نمایند.  با توجه به نیازهای خاص و راهکارهای تخصصی این حوزه، نکته بسیار مهم برای این سازمانها، در اختیار داشتن سیستمهای مورد نیاز خود با ساختار ویژه مورد نیاز و نیز اهمیت موضوع اجرای سریع و بدون سعی و خطای سیستمها می باشد، لذا تجربه اجرای موفق در سازمانهای مشابه از چالشهای مهم می باشد.
به صورت خلاصه و با توجه به اینکه پیش از این به صورت تخصصی و حرفه ای در زمینه نیازهای اطلاعاتی این حوزه در بخش ستادی فعالیت هدفمند و خاصی صورت نپذیرفته بود، لذا دغدغه های اصلی موسسات پولی و بانکی را می توان به دو بخش سیستمها و راهکارهای خاص مورد نیاز و تجربه موفق اجرا تقسیم نمود.


عوامل مهم و موثر در استقرار موفق سیستمها چه بود؟
در علل استقرار موفق یک پروژه بزرگ عوامل متعددی را می توان نام برد. لکن در پروژه خاص فرشتگان، مصمم بودن در اجرا از جانب موسسه فرشتگان و گروه آرک برای اجرای سریع و صحیح پروژه، تجربیات موفق گروه آرک در استقرار سیستمهای ستادی بانکی، برنامه ریزی منظم و توضیح کامل برنامه و همسو نمودن تیمهای استقراردر هر دو مجموعه و نیز برگزاری جلسات منظم بررسی پیشرفت کار و رفع موانع کاهنده سرعت را می توان نام برد. همچنین ارائه راهکارهای خاص صنعت پولی و موسسات مالی و بانکها از طرف گروه آرک و مهیا بودن بستر اطلاعاتی مورد نیاز بدون سعی و خطا و اتلاف وقت نیز از عوامل مهم و به شدت تاثیر گذار در اتمام پروژه پیش از زمان برنامه ریزی شده بود.