سازمان الکترونیک - پرونده من (Self Check)


بخش پرونده های من به منظور تسهیل و تسریع در امر دسترسی پرسنل سازمان به اطلاعات شخصی خود (که بر اساس مجوز سازمان برای هر فرد قابل رویت می باشد) طراحی گردیده است. این قسمت با بانک اطلاعاتی سیستمهای حوزه منابع انسانی ارتباط داشته و اطلاعات پرونده هر شخص را در پورتال شخصی وی و با رمز مخصوص وی نمایش می دهد.


بخشی از امکانات این بخش به صورت کلی به شرح زیر می باشد:

 امکان ارتباط با سیستمهای حوزه ی منابع انسانی آرک

 مشاهده اتوماتیک (فیش حقوقی، حکم حقوقی، ساعات کارکرد، مرخصی ها، ماموریت ها

 مشاهده اتوماتیک وامها اعم از مبلغ دریافتی، مبلغ اقساط، مانده وام و ...)  برای هر فرد

 امکان فیلتر نمودن تاریخ برای مشاهده ی هر یک از اقلام

 امکان مشاهده ی مرخصی ها و ماموریتهای تایید شده از طریق سیستم اتوماسیون برای هر ماه