سیستم انبار مقداری (غیر تولیدی)

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: جلوگیری از اتلاف هزینه ها در خرید و نگهداری مواد اولیه و کنترل مصرف اقلام، جلوگیری از انباشت کالاهای کم مصرف و یا راکد در طول زمان، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با یکپارچگی با مکانیزم بارکدینگ و کلیه سیستمهای مبتنی بر کالا

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، نگهداری اطلاعات کالا در هفت سطح طولی و n سطح عرضی

هدف: دسته بندی و استاندارد سازی طبقه بندی انبارها و کالاها و ایجاد نظام مطمئن و هوشمند برای مدیریت مقداری و مصرف کالا

معرفی: با توجه به گستردگى و پیچیدگى امور مربوط به انبار، سیستمى ایجاد گردید كه كلیه عملیات فوق را انجام داده و امكانات جدید و مناسب بسیارى نیز در سیستم تدارك دیده شده است كه امور فوق را كاملا دقیق انجام داده و امكان ارتباط با سایر سیستمهای مبتنی بر كالا را داراست. این سیستم در ۷ سطح عمودی و تعداد زیادی سطوح افقی فعال بوده و قابلیت دسته بندی كالا را دارد.


¾

¾