سیستم مدیریت ترابری (نقلیه)

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: کاهش هزینه های وسائط نقلیه سبک و سنگین در اختیار سازمان با مدیریت صحیح هزینه و بخشهای هزینه بر، جایگزینی وسائط نقلیه پر هزینه و کم بازده و بالا بردن بهره وری در این بخش، بالا بردن مسوولیت پذیری و پاسخگویی افراد مربوطه با مدیریت تردد و تحویل و تحول وسائط نقلیه، مدیریت کلان هزینه ها و سرمایه ماشین های سواری، سنگین و کارگاهی سازمان با نکهداری دقیق اطلاعات

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، محاسبه میزان سوخت، لاستیک و استهلاکات به ازای کیلومتر، مایل و ساعت کارکرد، ارتباط با سیستم انبار و تشخیص هوشمند قطعات مصرفی مورد نیاز ماشین آلات، کنترل هوشمند دوره مورد نیاز (استاندارد) مصرف قطعات برای هر وسیله نقلیه، امکان محاسبه بهای تمام شده هر وسیله نقلیه

هدف: ثبت، نگهداری و کنترل اطلاعات وسائط نقلیه سبک و سنگین مجموعه، محاسبه استاندارد مصرف قطعات وسائط، محاسبه هزینه های قطعات و تعمیرات وسائط، کنترل قطعات مصرفی مورد نیاز هر وسیله و جلوگیری از بروز اشتباه در این زمینه

معرفی: با توجه به اهمیت كنترل وسایل نقلیه از نظر آماری، ارزش، زمان ورود و خروج، هزینه مصرف بنزین، روغن، لاستیك و... و اطلاعات مربوط به بیمه، خلافی خودروها و در نهایت كنترلهای مدیریتی بهتر، سیستمی طراحی گردیده كه ضمن ایجاد كنترلهای فوق، به عنوان یك بانك اطلاعاتی جامع جهت ارائه نمودن هر چه بهتر وسایل نقلیه عمل می كند.


¾¾

¾¾