امکانات زیربخشهای سازمان الکترونیک

سازمان الکترونیک تحت WEBآرک به عنوان یک سیستم جامع برای ایجاد یک سازمان الکترونیک هوشمند، دارای زیر سیستمها، بخشها و فرایندهای مختلفی است که هر سازمان بسته به حجم عملیات و گستردگی نیاز و فعالیت می تواند از تمام و یا بخشهایی از آن استفاده نماید.

هر یک از زیر سیستمها و بخشهای مختلف سازمان الکترونیک آرک، بر روی رفع نیاز تخصصی فرایند و فعالیت خاصی در سازمان تمرکز داشته و نیازهای اطلاعاتی آن بخش را تا حد قابل قبول و رضایت بخشی مرتفع  می سازد. این دسته بندی، امکان انتخاب مشتری را برای استفاده از هر یک از بخشهای مورد نظر فراهم نموده که این کار علاوه بر بالا بردن کارایی سیستم برای سازمان و جلوگیری از درگیر شدن سازمان با امکانات غیر ضرور، سرمایه گذاری انجام شده توسط سازمان مشتری در راه اندازی این سیستم را نیز هدفمندتر و موثرتر می نماید.

سازمان الکترونیک آرک دارای یک سیستم مجزا تحت عنوان راهبری می باشد. رسالت و مسوولیت این سیستم، ثبت مدیریت اطلاعات پایه، حقوق دسترسی افراد، تایید و یا غیر فعال نمودن اعضاء، تعیین گردش کار فرمها، فرم سازی و ... می باشد. راهبری سیستم جامع اتوماسیون آرک به شیوه ای بسیار کارآمد و در سه سطح راهبر کل، راهبر محلی (واحدی) و کاربر می باشد.

به صورت کلی بخشهای مختلف این سیستم جامع را می توان به شرح زیر معرفی نمود:

                    گردش عملیات داخلی                                             برنامه کاری

                    دبیرخانه                                                                  پرونده من (Self Check)

                    مدیریت داخلی                                                         رستوران (Self Service)

                    مدیریت جلسات                                                        سرویس غیر برخط (Offline)