سازمان الکترونیک - سرویس غیر برخط (Offline)


این سرویس، امکان استفاده از سیستم جامع اتوماسیون و پورتال آرک را به صورت غیر برخط (Offline) فراهم می آورد. . با توجه به عدم بستر مناسب اینترنتی در ایران و همچنین عدم امکان ایجاد ارتباط همیشگی به اینترنت، با این امکان کاربران در هر نقطه ای که باشند می توانند با استفاده از این سرویس، امکان استفاده از قسمتهای اصلی سیستم اتوماسیون (که در بالا به آنها اشاره گردیده است) بدون ارتباط با شبکه نیز مهیا بوده و کاربر می تواند در خارج از محیط شبکه از امکانات سیستم استفاده نموده و حتی ارجاعات را نیز انجام دهد


اهم امکانات این بخش به شرح زیر می باشد:

 امکان ثبت و پی گیری کلیه بخشهای سیستم (مکاتبات داخلی، کارتابل نامه ها، درخواستها، مشاهده دفترچه تلفن، مشاهده تقویم) پس از قطع ارتباط با شبکه و به صورت Offline 

 سینک نمودن و به روز نمودن اطلاعات تغییر داده شده (اعم از پیامها، نامه ها و ...) آن با وصل مجدد به شبکه

 استفاده از ساختار اصلی سیستم اتوماسیون، بدون استفاده از نرم افزار Windows Baseجداگانه و امکان مدیریت یکسان

 وجود محیط همسان با نرم افزار Onlineمورد استفاده و بالطبع کاربری بسیار آسان