همچنان متفاوت - حوزه سیستمهای مدیریتی

مقدمه :

در دنيايي كه رقابت بسيار تنگاتنگ شده و تغييرات بسيار سريع و پيوسته مي باشد، نياز به استفاده از دانش روز در ارتباط با نحوه استفاده از اطلاعات بسيار اهميت پيدا مي كند. دانش نرم افزار نيز همانند هر صنعت ديگري روز به روز پيشرفت پيدا نموده و رشد دارد. با اين تفاوت كه اين رشد در اين صنعت به قدري سريع است كه لحظه اي ايستادن در اين صنعت و استفاده از ابزار و محصولات آن، به سرعت مجموعه ها را به عقب بر مي گرداند.

زماني مديران صنعت اين مرز و بوم به دنبال راهكارهايي براي استفاده از سيستمهاي نرم افزاري براي مكانيزه نمودن سيستمهاي پايه سازمان خود بودند. تا حدود سال ۱۳۸۰ بزرگترين دغدغه اين مديران در همين حد خلاصه مي شد. اين سرمايه گذاري تقريبا استفاده مستقيمي براي مديران ارشد و حتي مياني سازمان نداشت و صرفا كار كاربران را ساده تر مي نمود. البته نبايد سرعت بيشتر دسترسي به اطلاعات را نسبت به نظام دستي فراموش نمود. در موج دوم استفاده از سيستمهاي نرم افزاري، مديران مياني نيز به اين فكر افتادند تا اطلاعات لايه مياني را نيز تحت سلطه خود در آورند. اين اطلاعات مربوط به سيستمهاي لايه بالاتر (كه شايد الزامات خاصي براي سازمان به جهت اجرا نداشت) از جمله سيستمهاي حوزه بازرگاني و حتي سيستمهاي توليدي و دفتري بود.

گرچه با اين كار، پيشرفتي نسبي در عرضه استفاده از اطلاعات بوجود آمد، لكن حتي با اجراي اين مرحله نيز عايدي مستقيمي براي مديران ارشد سازمان حاصل نشده و به دليل استفاده با واسطه از اطلاعات، سرعت دسترسي و نظارت مديران به اطلاعات به حد مطلوبي نرسيد.

به مرور زمان و با سرعت تغيير در شرايط بازار و لزوم تصميم گيري هاي سريعتر مديران، مديران ارشد صنايع و متوليان آن نيز نياز دسترسي بسيار سريع و مستقيم به اطلاعات را احساس نموده و لزوم مالكيت و تسلط بر اطلاعات تا اين سطح نيز رسيد.
گروه آرك در راستاي توليد و توسعه ابزارهاي مديريت اطلاعات، اقدام به بررسي وسيع سيستمهاي مديريت اطلاعات روز دنيا و دانش فني در اين زمينه نمود و پس از بررسي نياز هاي بومي و با استفاده از تجربه اجرا در چندين مجموعه بزرگ صنعتي در ايران و شناخت نيازهاي بومي و در نهايت با تلفيق دانش روز دنيا و نياز بومي مديران و صنعتگران ايراني، اقدام به طراحي و توليد لايه مديريتي سيستمهاي خود نمود و پس از انجام تستهاي مختلف آن را به بازار عرضه نمود.
اميد است تلاش متخصصين گروه آرك در اين زمينه مورد استفاده مديران اين مرز و بوم قرار گيرد.


 مديريت طرح‌ها و پروژه‌ها                                                        حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)      

 جامع مديريت و نظارت سريع                                                   Target Costing

 گزارش‌ساز Report Generator                                                پيش بينی قيمت تمام شده 

 مديريت انتقال اطلاعات                                                            آنالیز مدیریتی بهای تمام شده

                                                                                                       شبیه ساز خط (Simulation)