سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

پيش نياز: سيستمهای پايه (حسابداری مالی، انبار و ...)


منافع و مزایا: شناخت هزینه ها و مراکز اثر گذار و میزان هزینه و کاهش آن با برنامه ریزی و شناخت کامل از سازمان به نحوی که سایر اجزای سازمان دچار خسارت و مشکل نگردند، ارتقاء سطح نفوذ و مدیریت بر بازار محصول با دریافت اطلاعات سریع و به موقع بهای تمام شده، اتخاذ تصمیمات مدیریتی به موقع برای کاهش هزینه های هر مرحله از تولید با ارائه اطلاعات شفاف از هزینه های هر کالا در هر مرحله از تولید، کمک به تصمیم گیری مناسب برای کاهش، افزایش و یا توقف تولید یک محصول

ویژگیها: كاربری آسان،کاربرد حرفه ای،محاسبه بهای تمام شده (تولیدی-مرحله ای)،(تولیدی-سفارشی)،(پروژه ای-خدماتی)،فرآیندی و معدن،محاسبه بهای تمام شده استاندارد،واقعی و نرمال،محاسبه بهای تمام شده درب کارخانه و مدیریتی و انحرافات

هدف: حصول بهای تمام شده محصولات و يا خدمات به صورت كاملاً حرفه ای و در عين حال دقيق و سريع و بدور از هرگونه پيچيدگی

معرفی: امروزه با توجه به رقابت تنگاتنگ در بین شركتهای تولیدى و در جهت حفظ توان این رقابت، همواره كاهش هزینه تولید و یا در واقع كاهش قیمت تمام شده محصولات یکی از پارامترهای موثر و کارآمد می باشد و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات، امکان محاسبه بهای تمام شده به آسانی و در زمان مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. لذا مجموعه ای تدارک دیده شده که در صدد کنترل و محاسبه بهای تمام شده محصولات واحدهای مختلف تولیدی بر آمده است. این نرم افزار بهای تمام شده محصولات را به سه روش استاندارد، واقعی و نرمال به دقت و به صورت کاملا اجرایی و عملیاتی محاسبه و اجرا می نماید.


¾¾

¾¾