مدیریت و نظارت سریع (BI)

اطلاعات سریع، صحیح و به موقع باتوجه به بالا رفتن روزمره توقعات اجرای سیستم‌های یكپارچه از سطح كاربری به سطح مدیران میانی و ارتقاء آن به سطح مدیران ارشد سازمان‌ها به لزوم ایجاد دسترسی‌های ویژه به اطلاعات مدیریتی سیستم‌ها (و نه اطلاعات جاری) توقع امروز مدیران ارشد و حتی مدیران میانی می‌باشد. باتوجه به تعدد سیستم‌ها (ماژول‌ها) در یك سیستم جامع یكپارچه، كسب اطلاعات مدیریتی از تك‌تك زیرسیستم‌ها به صورت جداگانه و منفرد، ( باتوجه به اینكه نیاز به آموزش، تخصیص اختیارات، ورود و خروج متعدد به سیستم‌ها و... دارد) تقریباً امری غیرممكن و غیراجرایی برای مدیران ارشد یا میانی به حساب می‌آید. لذا گروه آرك با استفاده از تجربه اجرایی قوی خود و تحقیقات وسیع در زمینه استاندارد این اصول در دنیا و بررسی سیستم‌های مدیریتی متعدد اقدام به ایجاد سیستمی جامع نمود كه در سه بخش اطلاعات زیرمجموعه را مدیریت و نظارت می‌نماید.

در دورانی كه سطح و عمق استفاده از سیستم‌های نرم‌افزار و حجم اطلاعات ثبت شده در سیستم‌ها بسیار بسیار زیاد گردیده، مدیریت بر این اطلاعات به عنوان یك ابزار مهم، ضروری به نظر می‌رسد.

بخش‌های مختلف این سیستم جامع به شرح زیر می‌باشد.

از جمله امكانات بسیار مهم و منحصر به فرد این سیستم، امكان استقاده Offline از اطلاعات زیر سیستمهای یكپارچه آرك می باشد. این قابلیت، امكان استفاده از آخرین اطلاعات موجود را (تا آخرین اتصال به پایگاه اطلاعاتی) در هر نقطه جغرافیایی در خارج از محدوده شركت یا سازمان فراهم می نماید.

به واسطه این امكان، مدیر می تواند در جلسات، منزل و یا هنگام مسافرت از امكانات این سیستم مدیریتی برای مانیتور نمودن اطلاعات سازمان خود به صورت Offline استفاده نماید. در این رابطه نكات امنیتی ویژه ای جهت دسترسی به اطلاعات لحاظ گردیده است.

این سیستم در نهایت امكان ارائه گزارشات مدیریتی خاص از جمله تهیه نمودار سرانه تولید، سرانه فروش ریالی و مقداری (بر اساس پرسنل مستقیم و غیر مستقیم)، هزینه نگهداری (خواب) سرمایه مواد موجود در انبار و گزارشات مدیریتی بسیار پیچیده دیگر می باشد.

الف ) بخش MAS ( سیستم آنالیز مدیریت )

مدیران برای مدیریت بر اطلاعات خود، شاخص‌هایی دارند كه صرفاً با كنترل آن شاخص‌ها وضعیت سازمان خود را آنالیز نموده و با توقعات و تعاریف خود مقایسه نموده و انحرافات را برای هر شاخص در هر لحظه مشخص می‌نمایند.

این سیستم، این امكان را برای مدیران فراهم می‌آورد تا با معرفی هر شاخص به دلخواه و تعریف زیرمجموعه برای هر شاخص، مشخص نمودن اهداف هر شاخص و ارتباط دادن آن به هر سرفصل مالی به دلخواه، فقط با فشردن یك كلید، اهداف هر شاخص را با اطلاعات واقعی مقایسه نموده و انحرافات آن را به صورت نموداری ..... ارائه می‌نماید.این شاخص‌ها هر موضوعی اعم از تولید، فروش، درآمد یا حتی فروش یك كالای استراتژیك و... می‌تواند باشد.

 1. امکان تعریف شاخص‌های بودجه مدیریتی (سود، هزینه، رشد یك محصول استراتژیك یا ... )
 2. امکان گروه‌بندی شاخص‌های مدیریتی
 3. امکان معرفی سرفصل‌های مرتبط با هر شاخص
 4. امكان تعریف سقف هر شاخص و زیرشاخص
 5. امکان گزارش‌گیری نموداری از وضعیت پیشرفت شاخص‌های بودجه
 6. امكان بررسی انحراف هر شاخص در هر لحظه با اطلاعات واقعی
 7. امكان ارتباط مستقیم وonline با سیستم های آرك جهت انتقال اطلاعات واقعی پیشرفت شاخص


ب ) بخش گزارشگیری (داكیومنت سازی) مبتنی بر پروژه:

باتوجه به ساختار پروژه سیستم‌های جامع آرك و كاربرد ویژه این ساختار در مجموعه‌های تولیدی و غیرتولیدی و با توجه به اینكه ساختار پروژه یكپارچگی ویژه‌ای را در بین اطلاعات سیستم‌های مختلف بوجود می‌آورد، ابزاری قدرتمند تحت عنوان گزارش‌گیری مبتنی بر پروژه طراحی گردیده تا بوسیله آن مدیر بتواند اطلاعات مربوط به یك پروژه از كلیه سیستم‌ها به صورت یك گزارش جامع و فقط از داخل یك سیستم و به راحتی استخراج نماید. با این ابزار قدرتمند، شما می‌توانید اطلاعات مربوط به یك پروژه را از داخل سیستم‌های مالی، انبار، فروش، خرید، اموال، صندوق، تولید و... یا زدن یك كلید استخراج نماید.

ج ) بخش گزارش‌گیری مدیریت ( MRS )

باتوجه به تعدد سیستم‌های جامع یكپارچه و نیز لزوم نظارت عالی مدیران ارشد و میانی سازمان‌ها بر اطلاعات مدیریتی هر حوزه از حوزه‌های اطلاعاتی و عملیاتی، سیستمی تحت عنوان سیستم جامع گزارش‌گیری مدیریت ایجاد گردیده كه با سوار شدن بر اطلاعات سیستم‌ها، امكان دسترسی به اطلاعات و گزارشات مدیریتی هر یك از سیستم‌ها را به شیوه بسیار قوی فراهم نموده و مدیر با وارد شدن فقط در یك محیط دسترسی به كلیه اطلاعات مدیریتی سیستم‌ها را خواهد داشت. این سیستم اتخاذ تصمیمات را به صورت صحیح، سریع و به موقع فراهم آورده و وقت و فرصت مدیران میانی یا پرسنل زیرمجموعه سازمان به تهیه تنظیم گزارشات متعدد صرف نگردیده و هر فرد از افراد سازمان، دقیقاً به انجام كار تخصصی خود مشغول خواهد بود. در این سیستم جامع، بر علیه اطلاعات سازمان در چهار گروه مالی، تولید، كالا و منابع استانی مدیریت می‌گردد.

- مدیریت جامع مالی :

 1. مدیریت اطلاعات مالی :
  • ۱-۱. مدیریت ترازها
  • ۱-۲. درخت حساب‌ها
  • ۱-۳. عملكرد سود و زیان
  • ۱-۴. ترازها
  • ۱-۵. مدیریت مقایسه حساب‌ها
  • ۱-۶. مدیریت حساب‌های مالی
 2. مدیریت اطلاعات صندوق
  • ۲-۱. نمودار وضعیت اسناد
  • ۲-۲. مدیریت وجه نقد
 3. مدیریت اطلاعات تسهیلات
 4. مدیریت وضعیت اموال
 5. مدیریت اطلاعات قیمت تمام شده
  • ۵-۱. گزارش مدیریتی قیمت تمام شده محصولات
  • ۵-۳. گزارش قیمت تمام شده به ریز عوامل

- مدیریت جامع کالا:

 1. مدیریت کالاهای انبار: امکان گزارش‌گیری از گردش کالاها
 2. مدیریت اطلاعات فروش:
  • ۲-۱. مدیریت اطلاعات فروش داخل
  • ۲-۲. مدیریت اطلاعات صادرات
 3. مدیریت اطلاعات تامین مواد :
  • ۳-۱. مدیریت عملیات خرید داخل
  • ۳-۲. مدیریت عملیات سفارشات خارج

- مدیریت منابع انسانی:

 1. مدیریت اطلاعات پرسنلی :
  • ۱-۱. مدیریت تغییرات پرسنلی سازمان
  • ۱-۲. چارت سازمانی
  • ۱-۳. کنترل کارکرد
 2. مدیریت رشد هزینه‌های دستمزد


- مدیریت جامع تولید :

 1. مدیریت برنامه روزانه تولید
 2. مدیریت برنامه ماهانه تولید: کنترل وضعیت برنامه تولید ماهانه
 3. گزارشات مدیریتی: مقایسه وضعیت تولید سفارش و قرارداد
  • ۳-۱. گزارش آماری تولید
  • ۳-۲. نمودار مقایسه‌ای مقدار تولید
  • ۳-۳. نمودار مقایسه‌ای زمان تولید
  • ۳-۴. نمودار مقایسه‌ای تولید محصولات
  • ۳-۵. نمودار روند تولید روزانه
  • ۳-۶. نمودار روند ماهیانه
 4. مدیریت سفارشات تولید: مشاهدات وضعیت سفارشات تولید از نظر میزان محصولات تولید شده، مواد مصرفی سفارش،مواد اولیه تامین شده و کسری مواد
 5. نمودار روند تولید و سفارشات : نمودار مقایسه‌ای روند سفارشات ثبت شده و میزان تولید شده از هر تولید
 6. گزارش تجمعی تولید
 7. گزارش مقایسه‌ای زمان‌های صرف شده جهت انجام فرایندهای تولیدی مربوط به چند سفارشدر دسته: حوزه مدیریت