سیستم Target Costing

پیش نياز: سیستم قیمت تمام شده

منافع و مزایا: بالا بردن بسیار زیاد قدرت رقابتی سازمان از طریق مهندسی معکوس در محاسبه بهای تمام شده، ارائه تشخیص امکان ارائه محصول با قیمت رقابتی مورد نظر در بازار،  امکان تعیین بهترین و رقابتی ترین قیمت فروش ممکن، برآورد توان سازمان در ارائه یک محصول با قیمت رقابتی در بازار و مسوولیت هر یک از عناصر بهای تمام شده در قیمت فروش در نظر گرفته شده

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، محاسبه بهای تمام شده به تفکیک عوامل از مبلغ فروش تعییین شده، تعیین مسوولیت هر یک از مراکز هزینه صف و ستاد از روی قیمت فروش از طریق مهندسی معکوس

هدف: قیمت گذاری هوشمندانه و مستند فروش  محصولات  و ایجاد سیاست رقابتی فروش  و بازار، پیش بینی و ردیابی هزینه های مراکز هزینه بر مبنای قیمت فروش محصولات

معرفی: با توجه به رقابت روزافزون در بازار و اهمیت اطلاع مدیریت مجموعه از مشكلات احتمالی كه منجر به افزایش قیمت تمام شده می شود، و بالا بردن قدرت انعطاف پذیری واحد فروش و كل مجموعه نسبت به قیمت فروش محصولات در بازار و نیز تصمیم گیری مدیریت در توقف، ادامه و یا گسترش تولید یك محصول، سیستم فوق استفاده می گردد. عملكرد این سیستم دقیقا برعكس عمل سیستم قیمت تمام شده می باشد و بر مبنای قیمت فروش، هزینه های قسمت های مختلف را مشخص می نماید. این سیستم بر مبنای مشتری محوری بوده و محور عملیات در این سیستم قیمت فروش می باشد.


¾¾

در دسته: حوزه مدیریت