حوزه منابع انسانی

 • زیر سیستم تشکیلات و چارت سازمانی

  زیر سیستم تشکیلات و چارت سازمانی

  چارت و تشکیلات سازمانی، مسوولیت ایجاد و مدیریت ریشه ای ترین بخش منابع انسانی سازمان یا همان تشکیلات را بر عهده دارد...

  مشاهده

 • مدیریت فرآیند آموزش

  مدیریت فرآیند آموزش

  فرآیند آموزش در هر سازمانی از ابزارهای مهم ارتقاء کیفیت همکاری پرسنل با سازمان محسوب گردیده و موجب تعهد و ماندگاری بیشتر همکاران مجموعه در سازمان می گردد . . .

  مشاهده

 • فرآیند خود اظهاری

  فرآیند خود اظهاری

  فرآیند خود اظهاری آرک ابزار مناسبی برای ارائه اطلاعات کارکرد بوده و با توجه به قابلیت های آن، این امر را به صورت مطمئن و سریع انجام می دهد.

  مشاهده

 • نظام پیشنهادات

  نظام پیشنهادات

  ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ اراﺋﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ

  مشاهده

 • زیرسیستم مدیریت مسیر شغلی، ارتقاء و انتصابات

  زیرسیستم مدیریت مسیر شغلی، ارتقاء و انتصابات

  چرخه حیاط پرسنل در سازمان و روند و مسیر شغلی پرسنل، ضامن استفاده بهینه از توانمدی افراد و نیز حضور فعالانه آنها در هر سازمانی است . . .

  مشاهده

 • مدیریت اطلاعات منابع انسانی

  مدیریت اطلاعات منابع انسانی

  با توجه و وسعت اطلاعات در این حوزه، بهره گیری از سیستمی به منظور مانیتورینگ و مدیریت جامع اطلاعات مورد نیاز، ضروری به نظر می رسد.

  مشاهده

 • فرآیند تامین آتیه

  فرآیند تامین آتیه

  مسوولیت فرآیند تامین آتیه، محاسبه و نگهداری اطلاعات مربوط به پس اندازهای سهم کارمند و کارفرما می باشد. صدور اسناد مالی این سیستم نیز به صورت اتوماتیک انجام می شود.

  مشاهده

 • فرآیند پایان خدمت

  فرآیند پایان خدمت

  پایان خدمت در سازمان به منزله اتمام مسوولیت و ماموریت یک فرد پس از سالها تلاش در سازمان می باشد . . .

  مشاهده

 • زیر سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد

  زیر سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد

  حفظ و توسعه توانمندی پرسنل سازمان از ویژگیهای ممتاز هر سازمانی بوده و هدف هر مدیر توانمندی است . . .

  مشاهده

 • زیر سیستم بهداشت و سلامت سازمانی

  زیر سیستم بهداشت و سلامت سازمانی

  یکی از عوامل مهم در استفاده بهینه از پرسنل یک سازمان، حفظ و مراقبت از سلامتی آنان می باشد...

  مشاهده

 • سیستم پرسنلی و کارگزینی

  سیستم پرسنلی و کارگزینی

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:اعمال قوانین و رویه ها و مشاهده اثرات آن در محاسبات در کمترین زمان ممکن، افزایش امنیت اطلاعات و دسترسی کامل به حداکثر اطلاعات در کوتاهترین زمان، توسعه نظام شایسته...

  مشاهده

 • سیستم ارزشیابی و صدور احکام

  سیستم ارزشیابی و صدور احکام

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی - سیستم حقوق و دستمزد منافع و مزایا:افزایش سطح رضایت سرمایه انسانی با مدیریت هوشمند ارتقاء و تشخیص جایگاه سازمانی، ایجاد سیستم جبران خدمات و ارتقاء کارایی...

  مشاهده

 • سیستم حقوق و دستمزد

  سیستم حقوق و دستمزد

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی منافع و مزایا:انعطاف پذیری بسیار بالا و سهولت اعمال تغییرات در مبنای محاسبات، سهولت در پرداخت الکترونیک با اتصال به شبکه بانکی، پوشش انواع نیازهای محاسبات...

  مشاهده

 • سیستم مدیریت ترابری (نقلیه)

  سیستم مدیریت ترابری (نقلیه)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا: کاهش هزینه های وسائط نقلیه سبک و سنگین در اختیار سازمان با مدیریت صحیح هزینه و بخشهای هزینه بر، جایگزینی وسائط نقلیه پر هزینه و کم بازده و بالا بردن بهره وری در...

  مشاهده

 • وام و تسهیلات

  وام و تسهیلات

  پیش نیاز: سیستم پرسنلی و کارگزینی منافع و مزایا: افزایش رضایت سرمایه انسانی سازمان با کنترل درست و به موقع درخواستها و اطمینان از رعایت عادلانه ضوابط پرداخت وام و تسریع در کار، کاهش هزینه های...

  مشاهده

 • آموزش

  آموزش

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی منافع و مزایا:رشد و ارتقاء سطح آموزشی سرمایه انسانی در جهت اهداف مشخص سازمان، ایجاد انگیزه و روحیه پیشرفت و رشد در مجموعه، تسریع در دسترسی به اهداف تعیین شده با...

  مشاهده

 • سیستم رفاه

  سیستم رفاه

  پیش نیاز:سیستم پرسنلی و کارگزینیمنافع و مزایا:ایجاد شرایط هوشمند برای ارائه خدمات رفاهی سازمان، توزیع مناسب منابع سازمان بر اساس اهداف و برنامه ریزی کلان انجام شده در راستای افزایش رضایتمندی داخل...

  مشاهده