حوزه منابع انسانی-بانکی

 • سیستم ارزشیابی و صدور احکام (بانکی)

  سیستم ارزشیابی و صدور احکام (بانکی)

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی - سیستم حقوق و دستمزد منافع و مزایا:افزایش سطح رضایت سرمایه انسانی با مدیریت هوشمند ارتقاء و تشخیص جایگاه سازمانی، ایجاد سیستم جبران خدمات و ارتقاء کارایی پرسنل،...

  مشاهده

 • سیستم حقوق و دستمزد (بانکی)

  سیستم حقوق و دستمزد (بانکی)

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی منافع و مزایا:انعطاف پذیری بسیار بالا و سهولت اعمال تغییرات در مبنای محاسبات، سهولت در پرداخت الکترونیک با اتصال به شبکه بانکی، پوشش انواع نیازهای محاسبات...

  مشاهده

 • سیستم پرسنلی و کارگزینی (بانکی)

  سیستم پرسنلی و کارگزینی (بانکی)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:اعمال قوانین و رویه ها و مشاهده اثرات آن در محاسبات در کمترین زمان ممکن، افزایش امنیت اطلاعات و دسترسی کامل به حداکثر اطلاعات در کوتاهترین زمان، توسعه نظام شایسته...

  مشاهده

 • وام و تسهیلات

  وام و تسهیلات

  پیش نیاز: سیستم پرسنلی و کارگزینی منافع و مزایا: افزایش رضایت سرمایه انسانی سازمان با کنترل درست و به موقع درخواستها و اطمینان از رعایت عادلانه ضوابط پرداخت وام و تسریع در کار، کاهش هزینه های...

  مشاهده

 • آموزش

  آموزش

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی منافع و مزایا:رشد و ارتقاء سطح آموزشی سرمایه انسانی در جهت اهداف مشخص سازمان، ایجاد انگیزه و روحیه پیشرفت و رشد در مجموعه، تسریع در دسترسی به اهداف تعیین شده با...

  مشاهده

 • سیستم رفاه

  سیستم رفاه

  پیش نیاز:سیستم پرسنلی و کارگزینیمنافع و مزایا:ایجاد شرایط هوشمند برای ارائه خدمات رفاهی سازمان، توزیع مناسب منابع سازمان بر اساس اهداف و برنامه ریزی کلان انجام شده در راستای افزایش رضایتمندی داخل...

  مشاهده