حوزه مدیریت

 • سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

  سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

  پيش نياز:سيستمهای پايه (حسابداری مالی، انبار و ...) منافع و مزایا:شناخت هزینه ها و مراکز اثر گذار و میزان هزینه و کاهش آن با برنامه ریزی و شناخت کامل از سازمان به نحوی که سایر اجزای سازمان دچار...

  مشاهده

 • سیستم Target Costing

  سیستم Target Costing

  پیش نياز:سیستم قیمت تمام شده منافع و مزایا:بالا بردن بسیار زیاد قدرت رقابتی سازمان از طریق مهندسی معکوس در محاسبه بهای تمام شده، ارائه تشخیص امکان ارائه محصول با قیمت رقابتی مورد نظر در بازار،...

  مشاهده

 • آنالیز مدیریتی بهای تمام شده

  آنالیز مدیریتی بهای تمام شده

  پس از محاسبه بهای تمام شده محصولات، آنالیز اطلاعات به دست آمده از جمله نقطه سر به سر، محاسبه نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده، اهرم های مالی، حاشیه ریسک، حاشیه ایمنی و ... اهمیت ویژه پیدا می نماید...

  مشاهده

 • سیستم پیش بینی قیمت تمام شده

  سیستم پیش بینی قیمت تمام شده

  پیش نياز:سیستم قیمت تمام شده منافع و مزایا:کمک به تصمیم گیری مدیران به منظور پیش بینی بهای تمام شده محصولات با تغییر شرایط بهای مواد اولیه، هزینه های مستقیم، هزینه های غیر مستقیم و نسبتهای...

  مشاهده

 • حسابداری سنجش مسوولیت

  حسابداری سنجش مسوولیت

  در سازمانهای بزرگ، پس از محاسبه و ارائه مستندات بهای تمام شده، آنچه که برای مدیریت ارشد سازمان اهمیت می یابد مسوولیت اجزای سازمان در قبال هزینه های ایجاد شده و بهای تمام شده ی محاسبه شده می باشد...

  مشاهده

 • شبیه ساز خط

  شبیه ساز خط

  این سیستم در حوزه سیستمهای هوشمند قرار داشته و مسوولیت آن، شبیه سازی سازمان بر اساس محصولات جدید با BOM و OPC جدید و محاسبه بهای تمام شده محصولات جدید در کنار محصولات موجود می باشد...

  مشاهده

 • سیستم مدیریت طرح‌ها – پروژه‌ها (PMS)

  سیستم مدیریت طرح‌ها – پروژه‌ها (PMS)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:تعریف استاندارد بین المللی یکسان برای پروژه ها به منظور ایجاد پارامترهای همگون برای کنترل و مقایسه پروژه های مختلف، پیش گیری از تاخیر در پروژه با مدیریت به موقع...

  مشاهده

 • سیستم مدیریت كلان طرح ها – پروژه‌ها (T-PMS)

  سیستم مدیریت كلان طرح ها – پروژه‌ها (T-PMS)

  پیش نياز:سیستم مدیریت طرحها و پروژه ها (PMS) منافع و مزایا:مدیریت کلان پروژه های سازمان در مقایسه با یکدیگر - ایجاد انگیزه در پروژه های موفق و رفع موانع در پیشرفت پروژه های کم بازده در...

  مشاهده

 • مدیریت و نظارت سریع (BI)

  مدیریت و نظارت سریع (BI)

  اطلاعات سریع، صحیح و به موقع باتوجه به بالا رفتن روزمره توقعات اجرای سیستم‌های یكپارچه از سطح كاربری به سطح مدیران میانی و ارتقاء آن به سطح مدیران ارشد سازمان‌ها به لزوم ایجاد دسترسی‌های ویژه به...

  مشاهده

 • سیستم مدیریت انتقال اطلاعات

  سیستم مدیریت انتقال اطلاعات

  با گسترش كاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و موسسات و لزوم استفاده از اطلاعات مجموعه‌ها در چند نقطه جغرافیایی، استفاده از یك سیستم انتقال اطلاعات بین دو نقطه امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا گروه آرك...

  مشاهده