همایش گروه آرک با عنوان راهکارها و ابزارهای جدید در مدیریت منابع و هزینه در تاریخ ۸ آبان ۹۱

همایش آبانماه ۱۳۹۱ گروه آرک در محل هتل سیمرغ با عنوان راهکارها و ابزارهای جدید در مدیریت منابع و هزینه از ساعت ٩ تا ١٢ برگزار شد. در این همایش که قریب به یکصد نفر از مدیران ارشد صنایع بزرگ کشور حضور داشتند، موضوعات پیرامون نقش ابزارهای کارآمد در کاهش هزینه های سازمان و مدیریت منابع، خصوصا در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور قرار گرفته و عوامل و راهکارهای موثر در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این همایش ابتدا مباحثی پیرامون چگونگی کاهش هزینه های سربار سازمانی با استفاده از سیستمهای اتوماسیون مطرح و سپس "سازمان الکترونیک آرکبه عنوان سیستمی جامع که با قابلیت تحت وب بودن، راحتی کار، سرعت، دقت و امنیت، ایجاد قابلیت ردگیری و پی گیری اسناد و مکاتبات و ... اثرات چشمگیری را در امر کاهش هزینه های سربار اداری و عمومی سازمانها ایفا می کند توسط آقای مهندس الهیان، مدیر عامل شرکت حامی تولیدی-صنعتی آرک ارائه گردیدسپس ویژگیهای خاص محصولات گروه آرک در اداره دقیقتر و صحیح تر سازمانها در گذار ایمن از شرایط موجود اقتصادی توسط خانم فولادین، مدیرعامل شرکت حامی تولیدی-سفارشی گروه آرک معرفی شده و در ادامه آقای مهندس طباطبایی مدیر عامل گروه آرک در ارتباط با اثرات نا مطلوب عدم استفاده از سیستمهای مجهز به امکانات مدیریت هزینه و منابع پرداخت.

اطلاعات کامل همایش

دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 4109