حوزه پشتیبانی-بانکی

 • سیستم مدیریت ترابری (نقلیه)

  سیستم مدیریت ترابری (نقلیه)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا: کاهش هزینه های وسائط نقلیه سبک و سنگین در اختیار سازمان با مدیریت صحیح هزینه و بخشهای هزینه بر، جایگزینی وسائط نقلیه پر هزینه و کم بازده و بالا بردن بهره وری در...

  مشاهده

 • سیستم اموال (دارایی های ثابت و استهلاكات)

  سیستم اموال (دارایی های ثابت و استهلاكات)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:کمک به مدیریت سریع و صحیح اموال و داراییها، مدیریت یکپارچه کالا در ارتباط مستقیم با سیستم انبار، سرعت در شناسایی و مکان اموال با بهره گیری از تکنولوژی بارکد و یا...

  مشاهده

 • سیستم خرید (تداركات داخل)

  سیستم خرید (تداركات داخل)

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:صرفه جویی در هزینه و کمک به مدیران جهت فرآیند خرید، ایجاد سهولت در تصمیم گیری با بهره گیری از مکانیزم هوشمند ارائه بهترین پیشنهاد برای خرید و انتخاب تامین...

  مشاهده

 • سیستم انبار مقداری (غیر تولیدی)

  سیستم انبار مقداری (غیر تولیدی)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:جلوگیری از اتلاف هزینه ها در خرید و نگهداری مواد اولیه و کنترل مصرف اقلام، جلوگیری از انباشت کالاهای کم مصرف و یا راکد در طول زمان، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات...

  مشاهده