حوزه مالی

 • سیستم حسابداری مالی

  سیستم حسابداری مالی

  پیش نياز: ندارد منافع و مزایا: منظم شدن اسناد و روش ثبت آنها و دریافت اطلاعات مالی صحیح، دقیق و به موقع جهت ارائه به مدیران و حسابرسان، سهولت بسیار زیاد در دسترسی به اطلاعات مدیریت مورد نیاز...

  مشاهده

 • سیستم صندوق و خزانه داری

  سیستم صندوق و خزانه داری

  پیش نياز:حسابداری مالی منافع و مزایا:کمک به مدیریت سریع و صحیح منابع و مصارف و نقدینگی سازمان، هوشمندی در کنترل اسناد در مقابل اشتباهات ناخواسته، شفاف بودن گردش اسناد، صرفه جویی در وقت با امکان...

  مشاهده

 • صورتهای اساسی مالی

  صورتهای اساسی مالی

  پیش نياز:حسابداری مالی منافع و مزایا:سهولت در تهیه و تنظیم ۴ صورت اساسی مالی بعلاوه یادداشتهای همراه، بالا رفتن دقت در تهیه اسناد استاندراد، همخوانی و تطبیق دقیق یادداشتها و صورتهای مالی و کنترل...

  مشاهده

 • سیستم تسهیلات و اعتبارات

  سیستم تسهیلات و اعتبارات

  پیش نياز:سیستم حسابداری مالی منافع و مزایا:کمک به تصمیم گیری در ارتباط با نحوه و زمان باز پرداخت تسهیلات، کاهش هزینه های جرائم و دیرکرد اقساط با مدیریت هوشمند زمان، کاهش زمان و پیچیدگی کنترل...

  مشاهده

 • سیستم اموال (دارایی های ثابت و استهلاكات)

  سیستم اموال (دارایی های ثابت و استهلاكات)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:کمک به مدیریت سریع و صحیح اموال و داراییها، مدیریت یکپارچه کالا در ارتباط مستقیم با سیستم انبار، سرعت در شناسایی و مکان اموال با بهره گیری از تکنولوژی بارکد و یا...

  مشاهده

 • سیستم حسابداری انبار

  سیستم حسابداری انبار

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:در دسترس بودن دارایی سازمان از حیث مواد اولیه در هر لحظه، مدیریت قیمت تمام شده خرید مواد با ثبت اطلاعات هزینه های خرید، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با...

  مشاهده

 • سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

  سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

  پيش نياز:سيستمهای پايه (حسابداری مالی، انبار و ...) منافع و مزایا:شناخت هزینه ها و مراکز اثر گذار و میزان هزینه و کاهش آن با برنامه ریزی و شناخت کامل از سازمان به نحوی که سایر اجزای سازمان دچار...

  مشاهده

 • سیستم بودجه جامع

  سیستم بودجه جامع

  پیش نياز:سیستم حسابداری مالی منافع و مزایا:مدیریت هزینه ها و ایجاد رشد منطقی سازمان با برنامه ریزی کلیه منابع و مصارف برای دوره های آینده، تشخیص و تعیین انحرافات از برنامه و اصلاح به موقع آن و...

  مشاهده

 • سیستم لاتین حسابداری مالی

  سیستم لاتین حسابداری مالی

  پیش نياز:سیستم حسابداری مالی منافع و مزایا:سهولت در ارائه اطلاعات اساسی مالی به صورت دوزبانه، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تهیه و تنظیم گزارشات اساسی به زبان انگلیسی، امکان استفاده همزمان سیستم...

  مشاهده

 • سیستم مدیریت مالی پروژه ها

  سیستم مدیریت مالی پروژه ها

  پیش نیاز:ندارد منافع و مزایا:مدیریت لحظه ای هزینه ها و درآمدهای هر پروژه به تفکیک، جلوگیری از سردرگمی منابع و مصارف با امکان مدیریت مصارف از محل منابع خود پروژه و یا پروژه های دیگر، در اختیار...

  مشاهده

 • سیستم اعتبارات و بودجه (دولتی)

  سیستم اعتبارات و بودجه (دولتی)

  این سیستم امكان اخذ اعتبارات مصوب كلی مجموعه ها و توزیع آن به مجموعه های تابعه و امكان كنترل نحوه تخصیص اعتبارات را در طول دوره بعد از ثبت آنها در سطوح دلخواه مالی دارد. همچنین امكان دریافت...

  مشاهده

 • سیستم حسابداری انبار (غیر تولیدی)

  سیستم حسابداری انبار (غیر تولیدی)

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:در دسترس بودن دارایی سازمان از حیث اقلام انبار در هر لحظه، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با یکپارچگی با سیستم مالی و صدور اسناد مالی، بالا بردن سرعت و دقت...

  مشاهده