حوزه تولید

 • سیستم انبار صنعتی (مقدارى)

  سیستم انبار صنعتی (مقدارى)

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:جلوگیری از اتلاف هزینه ها در خرید و نگهداری مواد اولیه و کنترل مصرف مواد، جلوگیری از انباشت کالاهای کم مصرف و یا راکد در طول زمان، مدیریت مصرف مواد برای هر محصول،...

  مشاهده

 • سیستم اطلاعات پایه مهندسی

  سیستم اطلاعات پایه مهندسی

  پیش نياز:ندارد منافع و مزایا:منظم شدن نحوه ثبت اطلاعات پایه سیستمهای مبتنی بر کالا، عدم نیاز به تکرار اطلاعات کالاها و جلوگیری از بروز اشتباه و دوباره کاری در ثبت با ایجاد یکپارچگی...

  مشاهده

 • سیستم كنترل تولید

  سیستم كنترل تولید

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:مدیریت راندمان خطوط تولید و ماشین آلات و اپراتورها، مدیریت هزینه های غیر مترقبه تولید با امکان پیش بینی توقفات احتمالی در خط تولید، مدیریت لحظه ای بر خط تولید...

  مشاهده

 • سیستم برنامه ریزی مواد

  سیستم برنامه ریزی مواد

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:کاهش شدید هزینه های استفاده از منابع سازمان جهت انباشت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید با برنامه ریزی دقیق و به موقع برای تامین مواد، کاهش هزینه های عملیاتی...

  مشاهده

 • سیستم برنامه ریزی تولید و ظرفیتها

  سیستم برنامه ریزی تولید و ظرفیتها

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:کاهش چشمگیر هزینه های تولید با برنامه ریزی دقیق و بهینه هر خط و هر یک از ماشین آلات تولیدی، مدیریت تولید هر کالا در هر سفارش، افزایش رضایت مشتریان و بازار با...

  مشاهده

 • مدیریت جامع پیمانکاران

  مدیریت جامع پیمانکاران

  پیش نياز:سیستم انبار مقداری منافع و مزایا:کاهش هزینه های تولید از طریق تامین به موقع و با کیفیت نیمه ساخته های تولید شده توسط پیمانکاران، تشخیص پیمانکاران مناسب برای تولید محصولات مورد نیاز،...

  مشاهده

 • سیستم زمانسنجی (Time Sheet)

  سیستم زمانسنجی (Time Sheet)

  پیش نياز:سیستم پرسنلی و کارگزینی - سیستم حقوق و دستمزد منافع و مزایا:مدیریت هزینه دستمزد مستقیم هر سفارش و هر پروژه بدون انجام عملیات پیچیده، کاهش هزینه های ثبت و نگهداری اطلاعات کارکرد ساعتی و...

  مشاهده

 • سیستم تعمیر و نگهداری (P.M)

  سیستم تعمیر و نگهداری (P.M)

  پیش نياز:سیستم انبار، سیستم اطلاعات پایه مهندسی منافع و مزایا:کاهش هزینه نگهداری ماشین آلات تولیدی، افزایش کارآمدی دستگاهها و کیفیت تولید، کاهش هزینه قطعات مصرفی با زمانبندی مناسب جهت تعمیرات،...

  مشاهده

 • سیستم تدوین كیفیت (كنترل كیفیت)

  سیستم تدوین كیفیت (كنترل كیفیت)

  پیش نياز:سیستم انبار مقداری منافع و مزایا:کاهش هزینه های ناشی از نارضایتی مشتریان و بازار از ارائه محصول بی کیفیت، جلوگیری از دوباره کاری در پروسه تولید محصول ناشی از استفاده مواد اولیه...

  مشاهده

 • سیستم باركدینگ

  سیستم باركدینگ

  پیش نياز:انبار مقداری منافع و مزایا:افزایش سرعت ثبت اطلاعات ورود و خروج و انبارگردانی با استفاده از دستگاههای PDA، افزایش بسیار بالای دقت در ثبت اطلاعات و جلوگیری از بروز هرگونه خطای انسانی،...

  مشاهده

 • سیستم ردگیری مواد

  سیستم ردگیری مواد

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:ردگیری مواد دریافتی از تامین کنندگان تا محصول نهایی و ارتباط کیفیت محصول با هر نوبت تامین کالا، ردگیری محصولات تولیدی تا ارسال نزد نماینده یا مشتری، پاسخگویی...

  مشاهده