حوزه مالی-بانکی

 • سیستم دریافت و پرداخت

  سیستم دریافت و پرداخت

  بواسطه این سیستم امور مالی سازمان می تواند مجموعه دریافتها و پرداختها و چاپ چکهای خود را با دقت بسیار بالا مدیریت نموده و هوشمندی این سیستم کنترلهای ویژه ای را در اختیار کاربر گذارده است ...

  مشاهده

 • سیستم حسابداری مالی

  سیستم حسابداری مالی

  پیش نياز: ندارد منافع و مزایا: منظم شدن اسناد و روش ثبت آنها و دریافت اطلاعات مالی صحیح، دقیق و به موقع جهت ارائه به مدیران و حسابرسان، سهولت بسیار زیاد در دسترسی به اطلاعات مدیریت مورد نیاز...

  مشاهده

 • صورتهای اساسی مالی

  صورتهای اساسی مالی

  پیش نياز:حسابداری مالی منافع و مزایا:سهولت در تهیه و تنظیم ۴ صورت اساسی مالی بعلاوه یادداشتهای همراه، بالا رفتن دقت در تهیه اسناد استاندراد، همخوانی و تطبیق دقیق یادداشتها و صورتهای مالی و کنترل...

  مشاهده

 • سیستم حسابداری انبار

  سیستم حسابداری انبار

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:در دسترس بودن دارایی سازمان از حیث مواد اولیه در هر لحظه، مدیریت قیمت تمام شده خرید مواد با ثبت اطلاعات هزینه های خرید، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با...

  مشاهده

 • سیستم حسابداری انبار (غیر تولیدی)

  سیستم حسابداری انبار (غیر تولیدی)

  پیش نياز:سیستم انبار منافع و مزایا:در دسترس بودن دارایی سازمان از حیث اقلام انبار در هر لحظه، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با یکپارچگی با سیستم مالی و صدور اسناد مالی، بالا بردن سرعت و دقت...

  مشاهده