سیستم مدیریت طرح‌ها – پروژه‌ها (PMS)

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: تعریف استاندارد بین المللی  یکسان برای پروژه ها به منظور ایجاد پارامترهای همگون برای کنترل و مقایسه پروژه های مختلف، پیش گیری از تاخیر در پروژه با مدیریت به موقع پیشرفت، کنترل و کاهش هزینه های پروژه، مدیریت دقیق هر پروژه با مقایسه وضعیت پیشرفت شاخصهای مختلف پروژه 

ویژگیها: امکان تعریف ۵ شاخص استاندارد برای مدیریت پیشرفت پروژه، امکان مدیریت پیشرفت هر شاخص به صورت جداگانه و مدیریت پیشرفت ارزش پروژه با وزن دهی به هر یک از شاخص ها، امکان تعریف فعالیتهای مختلف برای هر پروژه

هدف: مدیریت پروژه های موجود و ایجاد استاندارد های کمی در کنترل روند پیشرفت آنها

معرفی: باتوجه به اهمیت برنامه ‌ها، طرح‌ ها و پروژه‌ ها، گروه آرك تولید سیستمی را در دستور كار خود قرار داد كه به واسطه آن بتوان پروژه‌ها و طرح‌های غیرتولیدی را مدیریت نمود. این سیستم براساس متد مدیریت پروژه EPCF-T طراحی و اجرا گردیده و قدرت و قابلیت بسیار بالایی در مدیریت پروژه‌ها داراست. در این سیستم پنج شاخص مهندسی و طراحی (E)، تأمین مواد (P)، اجرا و پیشرفت فیزیكی (C)، تأمین اعتبار و كنترل هزینه (F) و زمان (T) قابل تعریف بوده و به صورت همزمان با یكدیگر برای هر پروژه مقایسه می‌گردند. همچنین این سیستم با سیستم جامع مالی آرك به صورت مستقیم مرتبط بوده و اطلاعات عملكرد واقعی پروژه‌ها را نیز دریافت نموده و امكان مقایسه شاخص‌ها را برمبنای برنامه تعریف شده و عملكرد واقعی و ارائه انحرافات در هر لحظه فراهم می‌آورد در این سیستم برای هر پروژه می‌توان فعالیت‌های مختلفی را تعریف نمود و برنامه‌ها و اهدافی را برای هر فعالیت مشخص و كنترل نمود.

این سیستم برای مجموعه‌های ساختمانی، طرح‌های مهندسی و... تا نصب و راه‌اندازی یك خط تولید، پروژه تولید، پروژه‌های حقوقی و... قابل استفاده می‌باشد.

در دسته: حوزه مدیریت