سیستم صادرات

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: سهولت در مدیریت فروش خارجی و پروسه های استاندارد آن، افزایش احتمال فروش خارجی با تشخیص مشتریان احتمالی و مخاطبان محصولات، امکان برنامه ریزی تولید محصولات صادراتی بر اساس سفارشات ثبت شده و جلوگیری از بروز خدشه در اعتبار بین المللی سازمان

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان

هدف: منظم سازی و ردگیری پروسه صادرات کالا از مرحله ارائه سفارش از طرف مشتری خارجی تا مرحله بارگیری و تحویل کالا به مشتری


معرفی: این سیستم به منظور كنترل فروش محصولات به خارج از كشور و صادرات كالا به شركتهای خارجی بوده كه كنترلهای لازم در این سیستم گنجانده شده است. این سیستم از مرحله درخواست كالا از مشتری خارجی فعال شده و تا مرحله تحویل كالا و صدور پروانه گمركی پیش می رود


¾¾

¾¾

در دسته: حوزه بازرگانی