سیستم حسابداری فروش

پیش نياز: سیستم فروش

منافع و مزایا: کاهش مطالبات معوق با کنترل هوشمند اعتبار نقدی و اسناد مشتریان و نمایندگان، تسهیل در جریان درآمدی حاصل از فروش با مدیریت نحوه پرداخت مشتریان، افزایش رضایت مشتریان به امکان مدیریت مانده حساب به روز بر اساس مشتری - فاکتور و کالا، کاهش مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد فروشهای پر ریسک با مدیریت مشتریان خوش حساب و بد حساب

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت کامل حساب مشتریان

هدف: مدیریت دریافتیها و کنترل حساب و اعتبارات مشتری


معرفی: در هر سازمان و بنگاه اقتصادی، هدف از فروش دریافت وجه و در نهایت كسب درآمد می باشد. دقیق بودن این حساب برای طرف حساب (مشتری) احساس امنیت و آرامش را در تجارت بوجود می آورد كه این امر منجر به دوام و استحكام امر تجارت و بقای مشتریان خواهد بود. در این سیستم، به صورت یكپارچه با سیستم فروش، حساب مشتریان كنترل شده و ضمن امكان كنترل دریافتی ها از مشتری، با ارتباط با سیستم صندوق و خزانه داری، اطلاعات را به سیستم فوق منتقل نموده و علاوه بر جلوگیری از بروز اشتباه و بوجود آمدن مغایرت، از دوباره كاری و ورود اطلاعات مجدد جلوگیری می نماید.


¾¾

¾¾

در دسته: حوزه بازرگانی