سیستم حسابداری انبار

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: در دسترس بودن دارایی سازمان از حیث مواد اولیه در هر لحظه، مدیریت قیمت تمام شده خرید مواد با ثبت اطلاعات هزینه های خرید، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با یکپارچگی با سیستم مالی و صدور اسناد مالی، بالا بردن سرعت و  دقت ثبت و نگهداری اطلاعات ریالی انبار در ارتباط با سیستم مالی

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، نگهداری اطلاعات کالا در هفت سطح طولی و n سطح غرضی

هدف: مدیریت مصرف کالاهای انبار و مواد اولیه برای هر مرکز هزینه، هر سفارش یا پروژه، هر مورد مصرف، هر محل مصرف و ...

معرفی: با توجه به گستردگى و پیچیدگى امور مربوط به انبار، سیستمى ایجاد گردید كه كلیه عملیات فوق را انجام داده و امكانات جدید و مناسب بسیارى نیز در سیستم تدارك دیده شده است كه امور فوق را كاملا دقیق انجام داده و امكان ارتباط با سایر سیستمهای مبتنی بر كالا را داراست. این سیستم در ۷ سطح عمودی و تعداد زیادی سطوح افقی فعال بوده و قابلیت دسته بندی كالا را دارد. این مجموعه، كاملا حرفه اى بوده و براى موسسات و كارخانجات بزرگ و یا مجموعه هایى كه گردش عملیات دستى آنها به صورت سیستماتیك میباشد، مناسب است.¾¾