سیستم جامع توزیع

پیش نياز: سیستم فروش

منافع و مزایا: مدیریت نحوه فروش با تعیین ویزیتورهای مختلف، افزایش سهم بازار از فروش محصولات با منطقه بندی و مدیریت هر منطقه/بخش/شهر و استان، افزایش ضریب نفوذ در بازار با ایجاد مکانیزمهای تشویقی برای خریداران و ویزیتورها، مدیریت ارائه محصول با سهمیه بندی کالا به ازای هر ویزیتور، مدیریت سقف اعتبار ویزیتورها به منظور  کاهش ریسک بازده نقدی فروش

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، امکان تعیین محدوده فروش برای ویزیتورها و تعیین جوایز برای مشتریان

هدف: کاهش هزینه های توزیع و مدیریت تحویل به موقع محصول به نمایندگان و مشتریان

معرفی: با توجه به حجم عملیات گسترده فروش و توزیع برخی از شركتهای بزرگ و نیز كنترل های دقیق و گاها پیچیده امور فوق، سیستمی آماده گردیده كه با دید اجرایی تقریبا تمامی امور مربوط به شبكه های توزیع و فروش را به صورت كاملا یكپارچه انجام داده و ضمن ارتباط با سیستم حسابداری مالی، كلیه جزییات عملیات توزیع را در نظر می گیرد. با استفاده از این نرم افزار سرعت عمل و بهره وری به نحو چشمگیری بالا رفته و با توجه به یكپارچه بودن سیستم و انجام شدن عمده امور و كنترل ها توسط سیستم، نظارت، دقت و سرعت شما در دسترسی به اطلاعات به نحو چشمگیری تغییر خواهد نمود.


¾¾

¾¾در دسته: حوزه بازرگانی