سیستم توزین شیر

پیش نياز: سیستم انبار مقداری

منافع و مزایا:  ثبت و مدیریت سریع و صحیح پارامترهای متغیر شیر از جمله چربی و پروتئین در دامداری ها و شرکت های تولید محصولات لبنی و همچنین موسسات تامین و پخش شیر

 ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، ارتباط کاملا یکپارچه با سیستم انبار، مدیریت جوایز و جرایم به صورت هوشمند، ارائه گزارشات آماری متنوع

هدف: کنترل، بهره وری و سرعت در پردازش اسناد ورودی و خروجی شیر وایجاد نظم در نگهداری اسناد و گردش آن در سیستم های یکپارچه گروه و همچنین دستیابی به گزارشات عملیاتی و مدیریتی

 معرفی: این سیستم جهت ثبت ورودی شیر به همراه پارامترهای خصوصیات کیفی شامل  چربی ، پروتئین ، آب ، توتال و آنتی بیوتیک  و در نهایت كنترل هوشمند تاریخ ها و صدور انواع سند در سیستم حسابداری طراحی گردیده و به صورت یكپارچه با سیستم حسابداری مالی آرك قابل استفاده می باشد. در نهایت هرعملیاتی كه در ارتباط با عمل ورودی و خروجی شیر باشد به همراه گزارشات مستقل و امكان جستجوی قوی در سیستم وجود داشته و كنترل و نگهداری اطلاعات مربوط به آنها را درحدی كه آسودگی خاطر شما را در این زمینه به همراه آورده انجام می دهد. همچنین تدابیری در سیستم اندیشیده شده كه با كنترل های بسیار قوی، سیستم فوق قابلیت استفاده به صورت Paper Lessرا نیز داشته باشد.


¾¾

¾¾

در دسته: حوزه بازرگانی