سیستم تعمیر و نگهداری (P.M)

پیش نياز: سیستم انبار، سیستم اطلاعات پایه مهندسی

منافع و مزایا: کاهش هزینه نگهداری ماشین آلات تولیدی، افزایش کارآمدی دستگاهها و کیفیت تولید، کاهش هزینه قطعات مصرفی با زمانبندی مناسب جهت تعمیرات، جلوگیری از توقفات ناخواسته خط تولید در اثر خرابی های مقطعی

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، یکپارچه با سیستمهای مبتنی بر کالای آرک

هدف: کاهش هزینه های تولید با برنامه ریزی تعمیر و نگهداری ماشین آلات تولیدی  و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناگهانی و پیش بینی نشده، برنامه ریزی تامین قطعات برای تعمیرات دوره ای و مقطعی، برنامه ریزی زمان توقف برای تعمیرات


معرفی: این سیستم بر اساس امكانات موجود، قابلیت برنامه ریزی برای دستگاهها و ابزارها را با توجه به تقویم كاری تعریف شده و زمانهای تناوب انجام فعالیتها بر روی هر دستگاه یا ابزار را ممكن می سازد و این امر باعث می گردد تا دستگاهها در زمانهای تعیین شده مورد بازرسی قرارگیرند و از فرسودگی دستگاهها جلوگیری گردد.


¾¾
در دسته: حوزه تولید