سیستم تدوین كیفیت (كنترل كیفیت)

پیش نياز: سیستم انبار مقداری

منافع و مزایا: کاهش هزینه های ناشی از نارضایتی مشتریان و بازار  از ارائه محصول بی کیفیت، جلوگیری از دوباره کاری در پروسه تولید محصول ناشی از استفاده مواد اولیه نامناسب، بالا بردن بهره وری در تولید کمی و کیفی

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، یکپارچه با سیستمهای انبار، خرید و تولید و تبادل اطلاعات لحظه ای

هدف: ارائه محصول با کیفیت و استفاده از مواد اولیه مناسب و مرغوب در تولید، بالا بردن کمی و کیفی تولید محصولات با جلوگیری از دوباره کاری  


معرفی: هدف از اجرای این سیستم ، كنترل گردش اطلاعات لازم برای رسیدن به كیفیت مطلوب و پیگیری روش اجرای كنترل كیفی در سازمان می باشد. در این سیستم فرمها و مستنداتی كه جهت كنترل كیفیت استفاده می گردند، ردگیری و دنبال شده تا در نهایت از اعمال كنترلهای لازم اطمینان حاصل گردد.


¾¾در دسته: حوزه تولید