سیستم برنامه ریزی مواد

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: کاهش شدید هزینه های استفاده از منابع سازمان جهت انباشت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید با برنامه ریزی دقیق و به موقع برای تامین مواد، کاهش هزینه های عملیاتی خرید با ارتباط هوشمند و لحظه ای با سیستمهای تامین مواد (خرید - سفارشات خارج - پیمانکاری) و تبادل اطلاعات مورد نیاز، جلوگیری از ایجاد هزینه های تحمیل شده ناشی از کسری مواد برای تولید

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، مدیریت هوشمند کالا و موجودی بر اساس سفارشات ورودی و تشخیص نیازهای  مواد به شیوه کامباند

هدف:  مدیریت سفارشات تولید و پیش بینی نیازهای خط تولید جهت جلوگیری از کمبود های مواد اولیه

معرفی: این زیر سیستم جهت كنترل زمانبندی تولید كالا برای هر خط تولید و نیز كنترل هوشمند مواد اولیه لازم برای ساخت بر مبنای فرمول ساخت داخل سیستم و نیز برنامه ریزی سفارش های تولید و ادغام چند سفارش تولید در یك برنامه تولید همراه با كنترل هوشمند تقویم كاری می باشد. همچنین امكان تعیین فرمول برای سفارش كالا به صورت هوشمند از دیگر امكانات این زیر سیستم می باشد. این زیر سیستم از مرحله سفارش كالا و ثبت مشخصات سفارش ساخت و یا برنامه تولید شروع شده و كنترلهای هوشمند موجودی مواد، رزرو مواد اولیه، كنترل اجزای جایگزین و .... از امكانات آن می باشد. لازم به ذكر است در این سیستم دو گونه برنامه ریزی (سالیانه و سفارش كار) برای انواع عملیات اعم از تولید انبوه یا پروژه ای پیش بینی گردیده است.¾¾

¾¾در دسته: حوزه تولید