سیستم برنامه ریزی تولید و ظرفیتها

پیش نياز: سیستم انبار

منافع و مزایا: کاهش چشمگیر هزینه های تولید با برنامه ریزی دقیق و بهینه هر خط و هر یک از ماشین آلات تولیدی، مدیریت تولید هر کالا در هر سفارش، افزایش رضایت مشتریان و بازار با زمانبندی دقیق ارائه محصول - مدیریت فرایند تولید علاوه بر مرکز هزینه تولیدی و ماشین آلات 

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، برنامه ریزی هوشمند تولید بر اساس سفارشات دریافتی و یا برنامه ارائه شده و کنترل هوشمند ظرفیت تولید

هدف: مدیریت پروسه تولید بر اساس تقویم کاری و محاسبه احتیاجات خطوط تولید 


معرفی: با توجه به افزایش توان علمی و عملیاتی مجموعه های تولید و نیز به منظور كنترل دقیق تر و برنامه ریزی منظم تر برای تولید محصولات كه طبیعتاً منجر به افزایش راندمان و بهره وری و در نتیجه كاهش هزینه و قیمت تمام شده خواهد شد، و نیز با در نظر گرفتن رقابتی تر شدن بازار و بالا رفتن توقعات مشتریان در رابطه با تحویل اجناس در موعد مقرر، این سیستم طراحی گردیده است تا ضمن ارائه نتایج مطلوب، خطوط تولیدی و مراحل تولید را جهت كارایی هر چه بهتر برنامه ریزی نموده و گلوگاههای تولید را پیدا نماید.¾¾

¾¾در دسته: حوزه تولید