سیستم انبار صنعتی (مقدارى)

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: جلوگیری از اتلاف هزینه ها در خرید و نگهداری مواد اولیه و کنترل مصرف مواد، جلوگیری از انباشت کالاهای کم مصرف و یا راکد در طول زمان، مدیریت مصرف مواد برای هر محصول، کاهش هزینه ثبت و نگهداری اطلاعات با یکپارچگی با مکانیزم بارکدینگ و کلیه سیستمهای مبتنی بر کالا، کمک به ردگیری مواد و محصول و اعمال اصلاحات فوری و جلوگیری از ایجاد هزینه های ناخواسته با استفاده از سریال مواد و شماره بچ تولیدی

ویژگیها: كاربری آسان، کاربرد حرفه ای، چند شرکته، پروژه بیس، بهره مندی از سیستم گزارش ساز بسیار آسان، نگهداری اطلاعات کالا در هفت سطح طولی و n سطح عرضی، مدیریت موجودی برای هر کالا و هر بچ  از همان کالا به صورت همزمان

هدف: دسته بندی و استاندارد سازی طبقه بندی انبارها و کالاها و ایجاد نظام مطمئن و هوشمند برای مدیریت مقداری و مصرف کالا

معرفی: با توجه به گستردگى و پیچیدگى امور مربوط به انبار، سیستمى ایجاد گردید كه كلیه عملیات فوق را انجام داده و امكانات جدید و مناسب بسیارى نیز در سیستم تدارك دیده شده است كه امور فوق را كاملا دقیق انجام داده و امكان ارتباط با سایر سیستمهای مبتنی بر كالا را داراست. این سیستم در ۷ سطح عمودی و تعداد زیادی سطوح افقی فعال بوده و قابلیت دسته بندی كالا را دارد. این مجموعه، كاملا حرفه اى بوده و براى موسسات و كارخانجات بزرگ و یا مجموعه هایى كه گردش عملیات دستى آنها به صورت سیستماتیك میباشد، مناسب است.


¾¾

¾¾
در دسته: حوزه تولید