سازمان الکترونیک آرک

پیش نياز: ندارد

منافع و مزایا: کاهش چشمگیر هزینه های سربار اداری سازمان، بالا رفتن سرعت، دقت و امنیت در تبادل اطلاعات و مکاتبات و اسناد، پاسخگو نمودن بدنه و اجزاء سازمان در قبال پی گیری های ارجاعی

ویژگیها: تحت محیط WEB، كاربری بسیار آسان، کاربرد حرفه ای، دارای امکانات و قابلیتهای قابل انتخاب بسیار وسیع

هدف: انجام عملیات مکاتبات و گردش اطلاعات داخلی سازمان به صورت بدون کاغذ و بسیار راحت با امنیت، دقت و سرعت بالا

معرفی: سازمان الکترونیک آرک ابزار بسیار قوی برای انجام عملیات داخلی یک سازمان به صورت بدون کاغذ می باشد. این محصول به گونه ای طراحی گردیده که در عین کامل و جامع بودن، از لحاظ کاربری بسیار آسان بوده و با سرعتی باور نکردنی افراد سازمان را برای استفاده از آن ترقیب می نماید. سازمان الکترونیک آرک با ساختار و قابلیتها و امکانات پیش بینی شده در آن نیازهای انواع سازمان را تامین می نماید.


 معرفی سیستم             مزایا و توانمندیها              امکانات و زیر بخشها         برخی از ویژگیها