گروه صنعتی ابراهیم به خانواده آرک پیوست

سیستمهای حوزه منابع انسانی آرک در گروه صنعتی ابراهیم نصب شد. سیستمهای این حوزه نقش بسزایی در رشد و توسعه سازمانهای امروز داشته و در آینده سازمانها اثر گذار است. مجموعه صنعتی ابراهیم نیز با آگاهی از این امر اقدام به اجرای این پروژه نمود.

شرکت ابراهيم در سال ۱۳۷۰ با هدف پيشرفت و توسعه صنايع کشور و به جهت ارائه خدمات صنعتی و بازرگانی در زمينه تأمين و پشتيبانی تجهيزات صنعتی مورد نياز کشور تأسيس گرديد.
با توجه به ارتباطات نزديک مديران و موسسين شرکت با صنايع پيشرفته کشورهاي اروپايی و بخصوص صنايع کشور آلمان، بخش اعظم فعاليت ها و مبادلات شرکت توسعه صنعتی-بازرگانی ابراهيم، بر روي اين کشورها متمرکز گرديد. بدين ترتيب با آشنايي صنايع کشور با اين شرکت و گستره فعاليت هاي آن، شرکت ابراهيم توانست در مدت نسبتاً کوتاهی، با ارائه خدمات صادقانه خود در تأمين ماشين آلات و تجهيزات خاص، جايگاه ويژه ای در بخش صنعتی کشور بدست آورد.

دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 4125