نجاتی: خود را برای رقابت با شرکای خارجی آماده کنیم

«پروفسور صدرالدین نجاتی» مدرس دوره های استراتژی و مهندسی مجدد سازمانی و مشاور شرکت آرک، در سمینار اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که شرکت آرک در یزد برگزار کرد، آینده خوبی را برای ایران ترسیم کرد و گفت: در حال حاضر و پس از رفع تحریم ها، باید مدل تجارت براساس فکر کردن در خصوص فرایند تجارت و توجه به مصرف کننده باشد.

به گزارش روابط عمومی آرک، وی بازار ایران را در گذشته بسته و غیر رقابتی خواند و گفت: رقبای خارجی امکان حضور در بازار ایران و رقابت با تولیدکنندگان ایرانی را نداشتند و این موضوع باعث شده تا در رقابت با شرکت های خارجی توان رقابت کمتری داشته باشیم، همچنین ساختارهای سازمانی براساس قابلیت ها نیست.

.

پروفسور نجاتی مدل های کسب و کار در ایران را مدرن ندانست و بر واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید کرد.

به اعتقاد وی درحال حاضر واسطه های زیادی بین تولیدکننده و مصرف کننده در کشور وجود دارد و خدمات به صورت سنتی ارایه می شود. اما در آینده بازارها از حالت بسته و غیر رقابتی خارج می شوند و باید خود را برای رقابت با شرکای خارجی از هم اکنون آماده کنیم.

پروفسور نجاتی همچنین بر تغییر استراتژی شرکت ها و توجه بیشتر آنها به منابع انسانی و نیز کسب رضایت هرچه بیشتر مشتری برای موفق شدن در شرایط پس از تحریم ها تاکید کرد.

.

دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 2096