زیبایی، اصل مهم ماندگاری در بازار

زیبایی، یکی از اصول مهم ماندگاری در بازار رقابت است.
مدیر عامل گروه شرکت های آرک با بیان این مطلب افزود: در بازار رقابت کنونی نرم افزار، زیبایی، نظم و ترتیب در چیدمان صفحات و نیز بهره گیری از اصول روانشناسی رنگ از شاخص هایی است که پس از کارایی موجب رضایت مشتریان و در نتیجه ثبات آنها میگردد.
مهندس طباطبایی افزود: در جلب اولیه مشتریان زیبایی نقش مهمی دارد زیرا مشتری پیش از اینکه با کارایی محصول آشنا شود ظاهر آن را خواهد دید و در صورت جلب نظر وی نسبت به کنجکاوی در خصوص کارایی آن خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: گروه شرکت های آرک همواره بر این اصل ایمان داشته و تلاش بر رعایت این اصل مهم را در تمامی محصولات و امور می توان دید.
مهندس امیر حسین طباطبایی با اشاره به اینکه همواره گروه آرک رعایت این اصل را در دستور کار خود دارد گفت: استفاده از اصول روانشناسی در تهیه و تولید نرم افزارها می تواند اثرات مهم و موثری را در ایجاد آرامش در استفاده کننده داشته که این امر در بهره وری کاربران بسیار تاثیر گذار است.
وی در خاتمه افزود: بررسی جامع و حساسیت سایت تولید و واحد محصول آرک در این زمینه، سطح رضایت کاربران را افزایش چشمگیری داده است.


دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 4413