استقرار سیستم های حوزه منابع انسانی بانک حکمت

سیستمهای حوزه منابع انسانی بانکی آرک در بانک حکمت استقرار یافته و عملیاتی شد.

سیستمهای این حوره که در مجموعه بانک حکمت فعال گردیده است شامل: سیستم کارگزینی، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم صدور احکام، سیستم طرح طبقه بندی مشاغل و سیستم رفاه می باشد.

این سیستمها با سیستم جامع اتوماسیون آرک که در همین بانک راه اندازی گردیده است یکپارچه بوده و قابلیت دریافت اطلاعات مرخصی ها و ماموریتها به صورت اتوماتیک را دارد. همچنین این سیستم با سیستمهای حضور و غیاب بانک ارتباط برقرار نموده و اطلاعات کارکرد پرسنل را به صورت اتوماتیک به سیستمهای حوزه منابع انسانی منتقل می نماید.

از جمله ویژگیهای سیستمهای حوزه منابع انسانی بانکی گروه آرک تشخیص و صدور هوشمند احکام پرسنل بر اساس آیین نامه های داخلی بانک می باشد که این مهم نیز در مجموعه بانک حکمت راه اندازی گردیده است.

دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 2341