استقرار سازمان الکترونیک آرک در بانک حکمت

سازمان الکترونیک آرک  در ستاد مرکزی   بانک حکمت   راه اندازی شده و استقرار یافت.

با اجرای این پروژه، کلیه مکاتبات و گردش عملیات داخلی در ستاد بانک به صورت بدون کاغذ (PaperLess) درآمده و در برنامه ریزی به عمل آمده کلیه شعب بانک در سراسر کشور تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت. در پایان این پروژه علاوه بر کلیه مکاتبات بانک در سراسر کشور، کلیه درخواستها، ماموریتها و برنامه ریزی های کاری و برنامه جلسات نیز به صورت هوشمند و در ارتباط با سیستمهای حوزه منابع انسانی به صورت بدون کاغذ و کارتابل الکترونیک اجرا خواهد شد.

دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 2269