آرک تحول رسانه ای و ارتباطی می آفریند (۱۶ آبان ۹۳)

مجموعه شرکتهای آرک در راستای برقراری و افزایش ارتباطات با بازار و مشتریان، اقدام به توسعه واحد روابط عمومی و توسعه بازار نمود. مدیر عامل گروه شرکت های آرک با بیان این مطلب گفت: امروز مجموعه آرک بر اساس دو اصل مهم روابط با کارکنان و روابط با بازار به عنوان دو رکن مهم و اساسی در رشد و پیشرفت شرکت، با گذشت نزدیک به دو دهه از فعالیت شرکت و برقراری بلوغ فکری، در مسیر دستیابی به فراترین نقطه های پیشرفت، اقدام به این کار نمود.


مهندس طباطبائی با اشاره به لزوم وجود روابط عمومی فعال و توانمند در هر سازمان پویا و پیشرو افزود: گسترش فعالیت های شرکت آرک و لزوم ایفای نقش کلیدی هریک از واحدها به بهترین نحو موجب گردید تا مجموعه شرکتهای آرک مسئولیت ساماندهی به ارتباطات و بازار را، از سایر بخشها مجزا نموده و به صورت کاملا علمی و اصولی اجرا نماید. ایجاد پویایی و نشاط در ارتباطات درون شرکتی و برون شرکتی و اطلاع رسانی مناسب و به موقع اخبار پیشرفتها و تحول های شرکت در جهت تامین نظرات بازار و مشتریان از جمله اهداف ایجاد این واحد است. مهندس طباطبایی افزود، حضور پر رنگ و رقابتی آرک در فعالیتهای اجتماعی و سمینارها و نیز گسترش روز افزون حوزه مشتریان، و همچنین توسعه حوزه محصولات جدید شرکت با تمرکز ویژه بر کیفیت، اهمیت و نیاز به ارتباط با بازار را روز به روز برای این مجموعه بیشتر می ساخت. وی خاطر نشان کرد با این تدبیر مشتریان و همکاران این مجموعه میتوانند در آینده شاهد تحول رسانه ای و ارتباطاتی چشم گیری از سوی آرک باشند.

در خاتمه وی از رونمایی محصول جدید آرک در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: خبرهای خوبی در ارتباط با محصولات نرم افزاری این گروه در راه است که اطلاعات آن به زودی ارائه خواهد شد.

دسته : رویدادهای مهم آرک تعداد بازدید : 2235