: IOT چیست؟

 Internet of Things  یاIOT به اختصار به طور کلی به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان اشاره دارد که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوانند توسط اپلیکیشن‌های موجود درکامپیوتر،  تلفن‌های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند.


عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می کند ولی با IOT(اینترنت اشیاء) تمام اشیاء به هم متصل می شوند.


اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است و به طور خلاصه فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا حتی اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت فراهم می گردد.