: ماشین بدون راننده تسلا در عرض سه سال آینده وارد بازار خواهد شد

الون ماسک (Musk) موسس شرکت تسلا موتور که پیش از این نیز در صنایع اتومبیل سازی فعالیت داشته، در مصاحبه ی اخیر خود اشاره کرده که اتومبیل بی راننده ی شرکت وی در سال ۲۰۱۶ وارد بازار خواهد شد. گوکل نیز که اتومبیل خودکار وی مسافتی بیش از ۵۰۰۰۰۰ مایل را با موفقیت رانندگی کرده است و حتی یک راننده ی کور را نیز با خود برده است، پیش از این بیان داشته بود که در سال ۲۰۱۸ اتومبیل خود را وارد بازار می کند. در عین حال شرکت Mobileyeتنها شرکت دیگری است که با گفتاری جسورانه همانند تسلا - البته با قیمت پایین تر- اعلام نموده که "اتومبیل خودکار تهیه شده توسط مهندسین گوگل را پیشنهاد نمی کند."
موضوع مهم و قابل توجه در این ارتباط این است که بر اساس گفته شرکت تسلا، اتومبیل کاملا خودکار نخواهد بود بلکه در عوض از شکلی از auto-pilotرا ارائه می نماید که به راننده اجازه می دهد تا در زمان لازم کنترل اتومبیل خود را به دست گیرد. با این مفهوم، طرح های تسلا برای اتومبیل های بی راننده بیشتر منطبق با طرح های Mobileyeاست تا گوگل. Mobileyeمی تواند رانندگی یک اتومبیل را که با سرعت در بزرگراه های یک طرفه حرکت می کند خودکار نماید و همچنین چراغ های راهنمایی را شناسایی نموده و به طور خودکار سرعت خود را کاهش دهد و متوقف شود و سپس مجددا به سرعت های استاندارد بزرگراه برسد. منافع این روش در مقایسه با اتومبیل بی راننده ی گوگل آن است که تنها چند صد دلار خرج دارد تا یک اتومبیل را به دوربین هایی مجهز نمود که این امکانات را ایجاد نمایند. گرچه گوگل تا کنون - به دلیل عدم وجود ایمنی و مسئولیت پذیری در این فناوری - در یافتن شریکی برای تولید (که فناوری وی را بپذیرد) با مشکل مواجه بوده است.
اذعان خودکار نبودن کامل یک اتومبیل توسط آقای Muskنیز آخرین نکته ای بود که گوگل را در یافتن شریک در میان اتومبیل سازهای معروف با مشکل مواجه نمود تا نتواند این فناوری را وارد جاده کند. علی رغم مسابقه ی رقابتی روز افزون برای وارد نمودن اتومبیل های بی راننده به بازار، کارشناسان به انجام این موضوع زیاد خوش بین نیستند. آنها معتقدندکه مشکلات مربوط به اطلاعات و نیز مشکلات قانونی مربوط به اتومبیل های خودکار، این فناوری را از نظر قانونی تا سال ۲۰۴۰ خارج از جاده نگه خواهد داشت.


منبع: Itnews.com