کمک برنامه نویس

: گروه آرک
موقعیت شغلی : کمک برنامه نویس
: زن / مرد
: 2
:

توانمندیهای حرفه ای:

  • تسلط به VB، VB.NET و ASP.NET
  • تسلط به SQL Server

ویژگیهای عمومی:

  • داشتن روحیه کار گروهی
  • دارای آرامش در کار و قدرت تمرکز
  • دارای روحیه تحقیق و توسعه
  • قابلیت کار در قالب برنامه ریزی تدوین شده و هماهنگ

سوابق کاری و تحصیلات:

  • دارای حداقل 2 سال سابقه کاری مفید و معتبر 
  • دارای مدرک کارشناسی (و بالاتر) در رشته های مهندسی نرم افزار، ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتیر و یا سایر رشته های مرتبط
  • قابلیت ارائه نمونه کار مناسب

شرایط همکاری:

  • از دو هفته تا 2 ماه (بر اساس سابقه کاری و تجربه) دوره آزمایشی در ساختمان مرکزی گروه آرک