برنامه نویس حرفه ای

: گروه آرک
موقعیت شغلی : برنامه نویس حرفه ای
: زن / مرد
: 2
:

توانمندیهای حرفه ای:

  • تسلط به VB.NET و ASP.NET
  • تسلط به SQL Server

ویژگیهای عمومی:

  • داشتن روحیه کار گروهی
  • دارای آرامش در کار و قدرت تمرکز
  • دارای روحیه تحقیق و توسعه
  • قابلیت کار در قالب برنامه ریزی تدوین شده و هماهنگ

سوابق کاری و تحصیلات:

  • دارای حداقل 4 سال سابقه کاری مفید و معتبر 
  • دارای مدرک کارشناسی (و بالاتر) در رشته های مهندسی نرم افزار، ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر و یا سایر رشته های مرتبط
  • ارائه نمونه کار مناسب

شرایط همکاری:

  • از یک هفته تا 2 هفته دوره آزمایشی (بر اساس سابقه کاری و تجربه) در ساختمان مرکزی گروه آرک