سیستم های مبتنی بر فرایند

گروه آرک پس از اجرای سیستم های جامع در صنایع تولیدی، خدماتی و پروژه ای، اقدام به تولید سیستم در حوزه جدیدی از صنعت کرد که نیازها و شاخص های متفاوتی را در بر داشته است. این حوزه نیازهای اطلاعاتی سازمان هایی را پوشش  می دهد که تولید مبتنی بر فرآیند داشته و اطلاعات در ارتباط با فرآیند باید استخراج شود.

تولید مبتنی بر فرآیند تفاوت های چشمگیری را به ویژه در بخش سیستم های خاص از جمله بهای تمام شده و تولید دارد و به هیچ عنوان سیستم های تولیدی نمی توانند نیازهای خاص صنایع فرآیندی را تامین و توقعات اطلاعاتی این سازمان ها را جوابگو باشند.

گروه آرک نیازهای این حوزه را بررسی کرده و با داشتن تجربه موفق اجرای این سیستم ها در سازمان های بزرگ، راهکار مناسبی برای این حوزه ایجاد کرده و آمادگی دارد این تجربه را در صنایع مشابه به کار بندد.

در نظام فرآیندی، تمرکز گردش اطلاعات از مرکز هزینه برداشته شده و بر روی فرآیند قرار می گیرد. از آنجایی که ثبت اطلاعات در کلیه سازمان ها بر مرکز هزینه استوار است و تغییر آن باعث تغییرات ساختاری در نظام اطلاعاتی سازمان می شود، گروه آرک راهکارهای خاصی را برای ارتباط دو شیوه ثبت و دریافت اطلاعات ایجاد کرده است، به گونه ای که سازمان های فرآیندی بدون انجام تغییرات بسیار پر هزینه و پر ریسک در ساختار اطلاعات خود، قادر خواهند بود به صورت کاملا حرفه ای اطلاعات مورد نیاز خود را از سیستم ها استخراج کنند و عملیات و محاسبات سنگین و پیچیده را در زمینه مدیریت تولید و محاسبه بهای تمام شده در سیستم ها انجام دهند و خروجی های استاندارد و مورد نیازشان را تهیه کنند.

در سیستم های مبتنی بر فرآیند گروه آرک، ثبت OPC و محصول بر مبنای فرآیند بوده و گردش عملیات کالا و تسهیلات هزینه نیز بر مبنای فرآیند صورت می گیرد. در نهایت قابلیت کنترل ورودی ها و خروجی های فرآیند ایجاد شده و بهای تمام شده بر مبنای فرآیند محاسبه و ارائه می شود..